• Tillsammans möter vi framtiden

    I förra veckan fattade Linköpings Kommun ett nytt tilldelningsbeslut gällande områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Därmed är ännu en pusselbit i arbetet med att skapa framtidens vård och omsorg i hemmet på plats. Nu är det känt vilka utförare som tillsammans med kommunen ska förverkliga den nya modellen som syftar till att utveckla och förbättra vården och omsorgen i hemmet. Den nya modellen bygger på att kommunen delats upp i sex geografiska områden.
    – Nu finns det mycket bra förutsättningar för att bygga upp framtidens vård och omsorg i hemmet enligt den modell som vi tidigare fattat beslut om. De utförare som vunnit upphandlingen kan nu tillsammans med oss påbörja arbete med att utveckla koncept som gynnar våra brukare, säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).