• Trygg ”nollning” i Linköping

  Skolorna startar igen efter sommarlovet och frågan om ”nollning” blir åter aktuell. Kristdemokraterna i Linköping och de övriga partierna som ingår i Allians för Linköping anser att en gammal tradition som nollningen bör kunna genomföras på ett tryggt och ansvarsfullt sätt även i år. Med anledning av det har ett omfattande arbetet gjorts från kommunens håll tillsammans med skolorna för att få till organiserade aktiviteter.
  Vi bjuder in föräldrar och andra vuxna att delta i årets nollning och tror att vi därigenom får bättre kontroll på vad ungdomarna gör. Även polisen och fältverksamheten är väl förberedda i år.
  Föräldraansvar är viktigt och som vuxen finns det några saker du kan göra för att din ungdom inte ska råka illa ut:
  Köp inte ut alkohol.
  Bestäm en tid när din ungdom ska komma hem.
  Ta en promenad där ungdomarna genomför nollningen.
  Tillsammans kan vi se till att våra ungdomar får en trygg och minnesvärd gymnasiestart!