• Verksamhetsbesök hos Erikshjälpen

    Vårt Kommunalråd Denisé Cassel (KD) besökte under förra veckan Erikshjälpen i nya, fräscha lokaler i Tornby. Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Organisationen arbetar både globalt och lokalt för att stärka och hjälpa barn. Genom sina specifika program med fokus på områdesutveckling i lokal samverkan, verkar Erikshjälpen för att främja barns rättigheter och delaktighet i samhället.
    – Föreningsliv och civilsamhället är viktiga spelare i vår kommun. Vi tycker att beslut som rör den enskilde ska tas så nära människan som möjligt och där spelar civilsamhället en avgörande roll i att hjälpa utsatta personer, avslutar Denisé Cassel, Kommunalråd (KD).
    På bilden ses: Johan, Susanne, Denisé och Hanna.