• Vi är igång med valplaneringen

    I september 2022 är det val i Sverige. KD gruppen hade igår ett första möte i Stadshuset där strategi och valprogram diskuterades. Vårt kommunalråd Denisé Cassel höll i den inledande dragningen och pekade ut viktiga kristdemokratiska målgrupper.
    Valprogrammet kommer att antas i maj men det är viktigt att vi påbörjar arbetet redan nu. Under mötet har vi bl a diskuterat en undersökning från Novus om vilka frågor som väljarna anser vara viktigast inför valet och vi har även pratat om vilken strategi vi ska använda på sociala medier. Våra politiker fick även diskutera potentiella valfrågor i mindre grupper.