• Vi satsar miljoner på intern säkerhet

    Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny intern säkerhetsorganisation i Linköpings kommun. Syftet är att stärka säkerhetsarbetet genom en ny organisation i tre nivåer, ökat samarbete och nya tjänster. Den nya säkerhetsorganisationen är uppdelad i tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ. Kostnaden för den nya säkerhetsorganisationen uppgår till totalt 10,5 miljoner kronor per år. Den nya säkerhetsorganisationen ska implementeras under 2022.
    – Våra medarbetare är en förutsättning för kommunens framgång, därför behöver vi ta vårt arbetsgivaransvar och investera i säkerhet så att alla kan känna sig trygga på arbetet. Vi upprättar en säkerhetsorganisation inom kommunen med syfte att stödja ansvariga chefer att aktivt och systematiskt undanröja hot, förebygga risker och genom en god planering minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet och egendom, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd med ansvar för personalfrågor.