• Ungdomsgård vid Ramdalen

  Varför vill vi se en föreningsdriven ungdomsgård med actionpark vid just Ramdalsskolan?  Titta på kartan!  Ramdalen ligger mest centralt för alla ungdomar som bor i kommunen. Dessutom är platsen redan etablerad för idrott, skola, skateboard, simhall med mera – och har god genomströmning av folk samt vuxen närvaro.

  En ungdomsgård vid Ramdalen ger gemenskap

  Oxelösunds ungdomar behöver få en ny, positiv samlingsplats!  Vi vet redan att efterfrågan på detta är stor. Nya samlingsplatser ökar också chansen till spontana möten och kontakt med ”alla sorter” som annars inte hade träffats. Dessutom måste vi motverka stillasittandet, som kan leda till både fysisk ohälsa och psykisk ohälsa.

  Karta över Oxelösunds kommun. En ungdomsgård vid Ramdalen är markerad i kartan

  Se på kartan! En ungdomsgård vid Ramdalen ligger mest centralt och är lättast att nå för alla i kommunen

  Varför ska ungdomsgården vid Ramdalen vara föreningsdriven?

  Vi tycker att kommunen ska samarbeta mycket mer med föreningslivet. Idrottsföreningar, studieförbund, scoutföreningar, kyrkor, samfund och andra organisationer har ofta volontärer och medlemmar med stort engagemang i verksamheten. Dessa kan erbjuda större gemenskap och vägar in i samhället för unga människor som annars känner sig utanför.

  Läs gärna Emanuel Örtengrens ledare i SN av den 1 april 2022. En mycket bra text om civilsamhällets roll och varför volontärer, kyrkor, välgörenhetsorganisationer etc. är så viktiga.

  Självklart ska alla antidemokratiska föreningar och krafter hållas utanför detta. Men vi vill i grunden att kommunens idrottshallar och skolor ska vara tillgängliga för föreningslivet, och att föreningar ska kunna driva vissa anläggningar själva. När det gäller denna ungdomsgård med actionpark, så ska personalen i sporthallen och Ramdalsskolan kunna samverka med ungdomsgården.

  Här kan du läsa mer om KD:s förslag mot ensamheten i samhället, som även tar upp barns ensamhet.