• Ungdomsgård vid Ramdalen

  Vi vill se en föreningsdriven ungdomsgård med actionpark vid Ramdalsskolan.

  Varför?

    • Ramdalen ligger mest centralt för alla ungdomar som bor i kommunen. Att bygga vid Oxelöskolan eller i centrum blir för långt bort för många
    • Platsen är redan etablerad för idrott, skola, skateboard, simhall m.m. och har god genomströmning och vuxen närvaro. Personalen i sporthallen och Ramdalsskolan kan samverka med ungdomsgården

  Oxelösunds ungdomar behöver få en ny, positiv samlingsplats!  Vi vet redan att efterfrågan på detta är stor. Dessutom måste vi motverka stillasittandet, som kan kopplas till både fysisk och psykisk ohälsa.

  Flygfoto över Oxelösund som visar nästan hela kommunen. En rubrik överst säger "Ungdomsgård med actionpark?" och mitt i bilden, vid Ramdalens IP står ordet "Här!"