• Färre ansikten i hemtjänsten

  Illustration med nästan 50 olika ansikten som fyller hela bilden. Texten mitt i bilden handlar om att det måste bli färre ansikten i hemtjänsten

  Färre ansikten i hemtjänsten handlar om trygghet för våra äldre

  Texten nedan skrevs före valet 2022, och ändras inom kort. Läget blir nu bättre!  Oxelösunds kommunala hemtjänst är idag sämst i Sverige. I alla fall i följande avseende: Äldre i Oxelösund måste under en 14-dagarsperiod ta emot hela 24 olika hemtjänstpersoner!  Det är flest i hela Sverige och ett bottenrekord (siffrorna kommer från Koladas databas med statistik för alla kommuner).

  Det måste bli färre ansikten i hemtjänsten för våra äldre

  Tänk dig att vara gammal och behöva hjälp med din vardag. Inte nog med att du måste släppa in ”främmande människor” i ditt hem – du får aldrig en chans att lära känna dem och utveckla ett förtroende. Det kommer ju bara nya ansikten hela tiden… Vi kräver därför att antalet hemtjänstare per mottagare ska ner. Det ska inte få vara fler nya ansikten än att mottagaren kan känna igen alla. Maximalt 14 olika personer under en tvåveckors-period är ett bra mål. Dock borde det på sikt bli ännu färre.

  Oxelösunds kommunala hemtjänst måste ändras

  Förutom att många äldre och deras anhöriga är missnöjda med hemtjänsten sedan en längre tid, är även stora delar av personalen missnöjd. De anställda klagar över saker som schema, planering, information, ledarskap… och föga förvånande är det hög sjukskrivning och stor personalomsättning. Uppenbarligen går det att skapa en mycket bättre organisation – eller kanske ännu hellre:  Ge andra vårdgivare chansen. Vi tror alltså att Lagen Om Valfrihet (LOV) kan göra stor skillnad, och vi tycker att den enskilde ska kunna välja utförare av hemtjänst.

  Äldreomsorgen är en av KD:s viktigaste frågor. För Oxelösund vill vi se följande:

  • Bättre arbetsvillkor med färre delade turer för personalen
  • Tid i schemat för reflektion
  • Vårdserviceteam som avlastar undersköterskor med icke-medicinska uppgifter
  • Att alla som jobbar vårdnära ska kunna tala och skriva god svenska
  • Olika hemtjänstföretag som våra äldre kan välja bland
  • Fler platser i senior-, trygghets- och särskilda boenden

  Här kan du hitta fakta om hemtjänsten i Sverige