• Utegym på Jogersö

  Bild på ett utegym med träkonstruktioner på gräsmark. Skogsdunge i bakgrunden och blå himmel.

  Ett utegym från företaget Ute-gym.se byggt i Habingbo på Gotland

  Utegym på Jogersö för vår hälsa och gemenskap

  Vi vill se ett modernt utegym på Jogersö, eller varför inte på flera platser i Oxelösund?  Bilden överst är från företaget Ute-gym.se och deras anläggning i Habingbo på Gotland. Men det finns många leverantörer av färdiga modeller som kan monteras snabbt:  Utform, Unisport, Tress och Folk-lek heter några av företagen.

  Tillgänglighet viktigt

  En viktig aspekt är tillgängligheten för rullstolsburna eller andra med funktionsvariation.  Se fler bilder nedan, och besök gärna de nämnda företagens hemsidor. Förutom argumenten kring folkhälsa – att vi behöver motverka stillasittandet framför dataskärmar, och stimulera fysiska aktiviteter utomhus – så är gemenskap en viktig fråga.

  Bild på kvinna i rullstol som tränar i ett utegym

  Tillgänglighet gillar vi! Utegym ska stimulera spontan gemenskap

  Naturliga samlingsplatser

  Ett utegym på Jogersö kan låta som ett banalt förslag, men det handlar om naturliga samlingsplatser. Dessa är viktiga i samhället. Ensamheten är redan ett jätteproblem i Sverige, och den finns naturligtvis även här i Oxelösund, och därför måste vi agera för att stärka gemenskapen. Och då har ett utegym många fördelar:  alltid öppet, gratis, tillgängligt för alla, enkelt att använda osv. Här kan många spontana möten uppstå mellan människor som annars aldrig träffas.

  Utegym på Jogersö ingår i en större bild

  KD vill att alla de olika platser som kan uppmuntra till spontanidrott ska identifieras och tas med i detaljplaneringen för Oxelösunds kommun. Den fysiska planeringen ska beakta värdet av naturliga samlingsplatser, spontan gemenskap och friluftsliv. KD anser också att fysiska aktiviteter och ”grön rehabilitering” på recept bör kunna vara ett alternativ till medicinering. Eller i varje fall som komplement.

  Många personer som tränar i ett utegym

  Exempel på utegym från Unisport