• Äldreboende vid Stjärnholm

  Ett nytt äldreboende vid Stjärnholm

  KD vill ge en privat utförare chansen att öppna ett nytt äldreboende vid Stjärnholm. Denna utförare, som vi har träffat, är en stiftelse utan vinstintresse som sedan länge har verksamhet i Nyköpings kommun. Verksamheten har fått högsta betyg i alla utvärderingar från både ”brukare” och anhöriga, och personalomsättningen är i princip noll. Med andra ord: alla trivs.

  Äldreomsorgen måste bli bättre

  Södermanlands Nyheter har den 7, 9, 12, 15 och 16 juli 2022 skrivit om allvarliga missförhållanden på Björntorps äldreboende, som sköts av kommunen. (Här är en länk till SN)  Det handlar om vanvård, Lex Sarah-anmälningar och personal som blir förtvivlad över arbetsvillkoren. Dessutom har vi missnöjet med Oxelösunds kommunala hemtjänst. Den kostar mer än genomsnittet i Sverige, men ändå är tiden för brukarna mindre än genomsnittet. Sjukfrånvaron är hög bland personalen, som också har varit missnöjd de senaste åren. Slutsats:  Nästan allt kan bli bättre.

  Flygfoto över Stjärnholms Slott med omnejd. Texten i bilden nämner ett nytt Äldreboende vid Stjärnholm

  Visst är det en väldigt rofylld och vacker miljö?

  Privat äldreboende vid Stjärnholm ökar utbudet

  Valfrihet och fler aktörer skapar prispress och effektivitet, eftersom makten hamnar hos användaren som kan välja. Egna val och självbestämmande ökar också tryggheten för individen. Allt detta är vi övertygade om, och det fungerar i andra kommuner. Därför vill vi att även Oxelösund ska börja upplysa våra äldre om att de kan göra egna val av hushållsnära tjänster med hjälp av RUT- och ROT-avdrag.

  Äldreomsorg är en av Kristdemokraternas viktigaste frågor!

  KD har många nya förslag för våra äldre, se listan nedan! Du kan läsa mer via denna länk:  KD:s Äldrepolitik

  • Ökad Medicinsk Kompetens
  • Förbättrade Personalvillkor
  • Högre Bostadstillägg
  • Lägre Skatt
  • Parboendegaranti
  • Värdighetsgaranti
  • Miljardsatsning på att bygga nya Äldreboenden
  • Tandvård för äldre
  • Hemsjukvård