• Elevhälsogaranti

  Vi vill att Oxelösunds elever ska få en Elevhälsogaranti. Den ska säkerställa att alla elever kan nå elevhälsan varje skoldag, och att både skolsköterska och kurator ska vara tillgängliga dagligen. Dessutom vill vi att Elevhälsan ska integreras med övrig sjukvård, så att vi får en gemensam barn- och ungdomshälsovård.

  Därför behövs en Elevhälsogaranti

  Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Naturligtvis även här i Oxelösund. Enligt den Nationella Folkhälsoenkäten för 2021 lider 22 procent av kvinnorna och 11 procent av männen i åldern 16-29 av en allvarlig psykisk påfrestning. Det är riktigt oroande siffror. Och flickorna mår sämst.

  Därför är Elevhälsan strategiskt viktig, för den kan fånga upp problemen tidigt. Men Elevhälsan i Sverige är inte tillräckligt bra. Skolinspektionen har påpekat brister hos mer än var tredje grundskola och nästan varannan gymnasieskola. Och dessutom har det länge saknats en nationell plan för den psykiska hälsan i Sverige, vilket har resulterat i långa köer och förtvivlade barn och föräldrar.

  Bild på tonårsflicka som sitter hopsjunken i en trappa och döljer ansiktet i armvecket. Texten i bilden syftar på elevhälsogaranti och samordning

  KD vill införa både en Elevhälsogaranti och en samordnad barn- och ungdomshälsa, så att kommuner och regioner inte ska kunna bolla ansvaret mellan sig

  Sluta bolla våra unga mellan kommunen och regionen

  Elevhälsan ingår idag i skolan, alltså kommunens ansvar. Men all annan medicinsk sjukvård finns hos vårdcentraler och specialistmottagningar. Det här kan göra att kommunen och regionen bollar ansvaret mellan sig, och att det är oklart vems ansvaret faktiskt är.

  Så ska det inte vara. Kristdemokraterna vill därför införa en gemensam barn- och ungdomshälsa. Låt oss göra upp med de gamla kommun- och regionstrukturerna där elevhälsan ofta trillar mellan stolarna!

  Låt oss även stärka primärvården

  Primärvården kompletterar idag elevhälsan genom att erbjuda olika typer av öppna insatser till unga som mår dåligt. Men det är alldeles för få som får del av dessa tidiga insatser. Primärvården – vårdcentralerna – behöver därför stärkas på samma sätt som skolans elevhälsa. Fler medarbetare ska ha ett rimligt antal patienter.

  Läs mer här om KD:s politik kring Elevhälsa