• ”Fixa till stan”

  Det finns massor av enkla åtgärder som skulle göra Oxelösund trevligare, och dessutom underlätta för folk med rullstol eller rullator. Vi säger: fixa det nu!

    • Klotter ska bort direkt!
    • Fasa av fler trottoarkanter
    • Montera fler trafikspeglar
    • Snygga till ut mot Gamla Oxelösund, bakom Thams Villa och båda husbilsparkeringarna.
    • Sköt bättre om kommunens fruktträd, buskar, sopkorgar, sittplatser m.m.
    • Fortsätt med programmet ”Enkelt avhjälpta hinder”
  Detta gynnar alla. En attraktiv kommun får lättare inflyttning och nya företag. Och kom ihåg: allt som stör våra besökares 1:a intryck, sänker också vår egen självbild. En kommun som alltid reagerar långsamt är en trött kommun som inte orkar bry sig. Klotter ska bort direkt!
  Sen finns det många andra åtgärder som skulle göra Oxelösund tryggare och snyggare för folk med rullstol eller rullator. Som att fasa av fler trottoarkanter och montera fler gatuspeglar och belysning.
  Skärmdump från appen Felanmälan som handlar om att anmälan fel och fixa till

  Felanmälan heter en bra app som vi borde ha i Oxelösund

  Titta på bilden ovan. Den visar appen Felanmälan Nyköping, som gör att nyköpingsborna snabbt kan anmäla saker som behöver åtgärdas. Varför finns inte appen Felamälan Oxelösund?
  Får vi bestämma, kommer Okle snart ha en sådan app. Så att du — på några sekunder — kan anmäla fel du hittar. Och kommunen åtgärdar inom 24 timmar (typ). Glaskross. Klotter. Överfulla sopkärl. Trasiga lampor. Trasiga räcken. Skymmande sly. Förstörda livbojar.
  Ja, du fattar… vi hjälps åt att rapportera och skicka bilder på problem som måste fixas.