• Mer UF i gymnasiet

  Vi vill att fler elever från Oxelösund ska kunna gå kursen Entreprenörskap. Även om det sker i Nyköping, för att våra ungdomar i dagsläget väljer att gå i gymnasiet där. Vi vill också stimulera våra elever till att starta och driva företag, gärna via Ung Företagsamhet. Mer UF i gymnasiet kommer helt enkelt att trygga vår framtid.

  Mer UF i gymnasiet handlar om Oxelösunds framtid

  Vi vill inte att Oxelösund ska vara en gammal ”bruksort” där allt kretsar kring Järnverket. Sådana gamla S-kommuner finns det redan för många av i Sverige. Dessa präglas aldrig av kreativitet och framåtanda, utan mer av Jantelag och gnäll. ”Här är det mesta tråkigt och gammalt… Men det går ju inte att göra på något annat sätt, så varför ens försöka?” – typ. Detta är stillastående kommuner. Här har Socialdemokraterna styrt sen Hedenhös tid och de vill inte ändra något. Men vad händer om SSAB måste skära ner?  Om man måste minska sin produktion drastiskt, på grund av kriser i olika branscher eller ännu värre – krig och oroligheter?  Tänk om SSAB måste lägga ner i Oxelösund, vad gör vi då?

  Låt oss göra Oxelösund mera som Trosa och Gnosjö

  När man undersöker attityder, hos både ungdomar och hela befolkningen, så framträder väldiga skillnader mellan Oxelösund och Trosa. Här i ”Okle” finns det kvar en socialistisk, pessimistisk grundsyn på näringslivet:  Man tror att en arbetsgivare alltid är en motpart, en motståndare, en fiende!  Att den som äger ett företag bara vill roffa åt sig på de anställdas bekostnad! Därför är intresset för att starta eget företag så lågt. Men reser vi en knapp timme till lilla Trosa, så möter vi något helt annat:  Optimism. Familjeföretag. Affärsidéer. Framtidstro. Här finns lite av den klassiska ”Gnosjöandan” som ger ett dynamiskt näringsliv som alltid överlever.

  Skärmdump av startsidan hos Ung Företagsamhet Södermanland

  Mer UF i gymnasiet kommer att ge Oxelösund fler företag och arbetstillfällen

  UF i gymnasiet stimulerar nya idéer

  Utan företag, ingen välfärd. Så enkelt är det. Varje skattekrona skapas av företag, som även är vägen till god integration. KD vill öka samverkan mellan skolan och det lokala näringslivet, med lärlingsutbildningar och praktikplatser. Vi vill också att framtida jobb ska stå i centrum för samtalet när våra elever träffar studie- och yrkesvägledare. Även gymnasiesärskolan ska verka för att praktik & lärlingsplatser ges till intresserade elever. Genom frihet under ansvar kan fler unga människor utveckla 100% av sin potential!

  Allt detta ska ske i god samverkan med Nyköping. Vi tror på Ung Företagsamhet!