• 20 nya trygghetskameror

  Trygghetskameror bekämpar brottslighet dygnet runt

  Smart utplacerade övervakningskameror kan förhindra brott och även hjälpa till att lösa brott. Vi vill sätta upp 20 nya trygghetskameror vid bl.a. Ramdalsskolan, Järntorget,  Oxelöskolan och Jogersö (flera ställen). Dessutom vill vi att kommunen ska följa upp enkäten från 2020 om tryggheten i Oxelösund.

  Trygghet blir allt viktigare när brottsligheten tycks bli värre

  Vissa kriminologer och brottsforskare menar att statistiken går att tolka på olika sätt, att media trissar upp allt som ger drama, och att benägenheten att anmäla brott varierar. Men vi måste ändå utgå från vad våra invånare upplever. Och det tycks verkligen som att brottsligheten blir värre och brutalare. Därför anser vi att brottsbekämpning måste gå före den personliga integriteten.

  Bild som visar tre övervakningskameror på en stolpe utomhus. Kamerorna är riktade åt varsitt håll. Texten i bilden handlar om 20 nya trygghetskameror i Oxelösund

  En trygg kommun har det lättare att få inflyttning och nya företag.

  Trygghetskameror skapar en säkrare fysisk miljö

  Men det kan också handla om bättre gatubelysning, att det ska finnas fler vuxna där ungdomar samlas, och att låta ordningsvakter komplettera polisen. Ytterligare förslag från Kristdemokraterna när det gäller tryggheten i den fysiska miljön:

  • Klotter ska bort omedelbart
  • Nolltolerans mot skadegörelse och nedskräpning (kommunens ordningsregler ska skärpas)
  • Hjärtstartare på alla äldreboenden, samt tillgång till syrgas
  • Platssamverkan, dvs att kommunen och fastighetsägarna tillsammans ökar tryggheten
  • Utökad samverkan med civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet
  • Flexibla nattstopp för tryggare busstrafik
  • I kommunens byggplaner ska det finnas med ”trygghetsbeskrivningar” där man formulerar hur tryggheten kommer att påverkas. Detta bör inkludera frågor om tillgänglighet för rörelsehindrade, säker gång- och cykeltrafik, och säker kollektivtrafik
  • Gemenskap ökar tryggheten. Kommunen ska i sin byggplanering sträva efter en god blandning av bostäder, arbetsplatser, kommersiella lokaler och nöjeslokaler. Skolor, äldreboenden och LSS-bostäder ska kunna ligga nära varandra. Småhus, flerfamiljshus, hyreslägenheter och bostadsrätter ska också kunna ”blandas” i ett område

  Här kan du läsa mer om Kristdemokraternas program för tryggare Sverige, med kraftfull brottsbekämpning