• Bygg Oxelö Sjöstad

  Vi vill se bostäder på hela det gamla ”Båt & Motor-området”. Detta kan bli ett prestigeprojekt för Oxelösund, med stora intäkter och fin PR.

  Varför?

    • Nya bostäder ger framtidstro!
    • Vi ska ha god inflyttning och våra ungdomar ska vilja bo kvar
    • Att generationer blandas är bra för samhällets gemenskap

  Villabacken och Ramdalshöjden kan få nya, moderna bostäder där det även finns med LSS-, äldre- och trygghetsboenden. Sanera marken, gör i ordning visningstomter och låt byggföretagen lämna anbud!