• Renovera sporthallen i Ramdalen

  Vi vill se en modernare och mer tillgänglig sporthall, som fungerar bättre för både skolan och föreningarna.

  Varför?

    • Hallen byggdes på 1960-talet, och underhållet har varit begränsat. Därför finns det idag fuktskador, läckage inomhus, otäta yttertak, dåliga våtrumsgolv, omodern ventilation och omoderna värme- och elsystem
    • Rörelse- och funktionshindrade har idag svårt att nyttja lokalerna

  Vi behöver motverka stillasittande, ensamhet och isolering. Fysiskt aktiva barn och ungdomar är bra för framtiden.