• Se barn som far illa

  Vi vill att all personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare kunna se tecken som tyder på att barn far illa.

  Varför?

    • Stress, missbruk, våld och övergrepp finns runt omkring oss
    • Samhället måste agera tidigt, och veta hur man ingriper

  Även större kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten ska ingå. Dessutom vill vi att alla förtroendevalda och all skolanknuten personal ska utbildas i hur Barnkonventionen ska beaktas och tillämpas.