• Skolpolis och rastfadder

  Skolpoliser och rastfaddrar kan göra mycket för tryggheten i skolan. Vi vill att varje skola får ”sin” polis, som eleverna känner igen och bygger upp en relation med. Varje skola ska också samarbeta med civilsamhället (föreningar, församlingar, organisationer etc.) för att få in fler vuxna i skolmiljön.

  Skolpolis och rastfadder tryggar vår framtid

  Ungdomar som utvecklar en positiv syn på vuxna får en god start i livet, det är bevisat. Och det brottsförebyggande arbetet måste börja tidigt, även i lilla Oxelösund. Idag finns det starka krafter som vill dra in våra barn i kriminalitet.

  Samverkan mellan skola och polis måste utvecklas. Oxelösund hade en gång i tiden en egen polisstation och polisen fanns hela tiden synlig – vår egen, lokala polis. Och då var brottsligheten lägre än idag. Många saker kan bli bättre: kommunen kan anställa pensionerade poliser som säkerhetssamordnare i skolan, och ordningsvakter som tryggar den offentliga miljön. Idag känner sig allt fler Oxelösundsbor, speciellt kvinnor och äldre,  otrygga när de rör sig utomhus kvällstid.

  Bild på ett glatt barn i en rutschkana. Texten i bilden nämner skolpolis och rastfadder

  Skolpolis och rastfadder kan öka tryggheten i våra skolmiljöer

  Vi vill också att kommunen ska erbjuda ett professionellt stöd till unga brottsoffer, separerat från socialtjänsten. Det ska också finnas kontaktmannaskap för unga som begått kriminella handlingar, och avhopparjourer som kan hjälpa dem att lämna sitt kriminella liv. I allt detta kan en skolpolis ha stor psykologisk betydelse.

  Civilsamhället har en viktig roll

  SN hade den 1 april 2022 en ledare av Emanuel Örtengren, som hyllar civilsamhällets roll. Läs den!  En mycket bra text om varför volontärer, kyrkor, välgörenhetsorganisationer etc. är så viktiga. Rastfadder är precis en sådan roll, som kan bidra till tryggare skolmiljöer genom vuxen närvaro.

  Vi vill också att kommunens idrottshallar och skolor blir tillgängliga för föreningslivet, och föreningar ska även kunna driva anläggningar själva (se vårt förslag om Ungdomsgård vid Ramdalen!) Men inga antidemokratiska krafter ska få stöd.

  Läs mer på Kristdemokraternas hemsida om KD:s idéer kring skolval, stödresurser, lovskola, elevhälsogaranti, mobbning, resursklasser, profilklasser m.m. Pröva att skriva in respektive ord i sökrutan.