• Fritidspeng till varje elev i åk 2-9

  Denna fritidspeng, som kallas ”fritidskort” officiellt, betyder att kommunen ska ge alla barn i årskurs 2-9 ett kort laddat med pengar. Det handlar om ett ekonomiskt stöd, som endast gäller deltagaravgifter i föreningar eller i kulturskolan. Och reformen är nu på gång! Se nedan!
  Text om Fritidskort i en bil på ett barn som springer på en idrottsplats.

  En fritidspeng kan få fler att välja idrott och kultur

  Genom fritidspengen motverkar vi psykisk ohälsa och ensamhet hos barn och unga. Vi vet ju att barn som deltar i kulturella verksamheter, barn som läser ofta, och barn som tränar någon idrott får det lättare att engagera sig i samhället. Detta är särskilt viktig för barn med funktionsvariation, barn till invandrare eller barn i annan situation där de riskerar utanförskap.
  Närbild på akustisk gitarr. Mellan strängarna står en text om fritidspeng

  Fritidspengen syftar till att aktivera barn och ungdomar, samt öka deras gemenskap

  Stödet går till barnen, inte föreningarna

  Island införde ett liknande upplägg redan 2015, och det har fungerat mycket bra. Denna lösning motverkar också att föreningar söker bidrag från kommunen för sin egen ekonomi. Pengarna finns ju hos barnen och följer deras val av aktiviteter, istället för att gå direkt till föreningarna  utifrån deras önskemål.

  Stödet ska vara upp till 2.400 kr/år beroende på hushållets ekonomi, och avse ledarledda aktiviteter i föreningslivet eller kulturskolan. Läs mer om fritidskortet på KD:s hemsida

  Läs mer om Fritidskortet på regeringen.se som är regeringens hemsida. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.