• Fritidspeng till varje elev i åk 2-9

  Vi vill att kommunen ger alla barn i årskurs 2-9 ett kort laddat med pengar som avser deltagaravgifter i föreningar eller kulturskolan.

  Varför?

    • Utgår från barnens intressen, inte föreningarnas
    • Hindrar att föreningar bidragsfuskar för sin egen ekonomi
    • Motverkar psykisk ohälsa och ensamhet hos barn och unga

  Stödet ska vara upp till 2.400 kr/år beroende på hushållets ekonomi, och avse ledarledda aktiviteter i föreningslivet eller kulturskolan. Island införde ett liknande upplägg för sju år sedan, med mycket gott resultat.