• Skarvjakt vid boplatserna

  Vi vill tillåta skarvjakt vid boplatserna inom hela Oxelösunds kommun, och dessutom underlätta för pickning av äggen. Vår fina kuststad ska prioritera skärgårdens attraktionskraft. Skärgården skapar arbetstillfällen för båt-, fiskeri- och turismföretag och den betyder livskvalitet för både besökare och våra egna invånare.

  Skarvjakt vid boplatserna är nödvändigt

  Fråga vem som helst som rör sig ute bland öarna… situationen har blivit oacceptabel. Skarvens frätande avföring förstör den normala växtligheten. Skarven tar också stora mängder ål, som är en starkt hotad fisk. En skarvkoloni med 1000 par äter 1 ton fisk per dygn! Sverige utrotade skarven 1909 just för att den skadade fisket. Den kom dock tillbaka 1948 då andra länder runt Östersjön hade fridlyst den. Idag skadar den fisket, växtligheten, turismen och hela upplevelsen av skärgården.

  Bild på en skarv som står på en stolpe med utfällda vingar. Oskarp grön vegetation i bakgrunden. Rubriken i bilden syftar på skarvjakt vid boplatserna, som gör fågeln upprörd.

  Vårt förslag om fri skarvjakt vid boplatserna har väckt vrede bland vissa…

  Skottpengar på säl hör ihop med skarvjakt

  Sälen är ett lika stort mot det kustnära fisket som skarven. Både sälen och skarven fiskar så intensivt att de tömmer fiskebestånden på sina platser och områden. Sen hamnar de i självförvållad svält. Därför behöver vi ge även säljakten bättre förutsättningar: KD vill införa skottpeng på säl och bidrag för att destruera skjutna sälar.

  Läs mer här om Kristdemokraternas politik för ”Hjärtlandet”