• Bygglov inom 2 v

  Snabbare bygglov gör skillnad. Därför lade Koalitionens första budget 2023 extra pengar på bygglovshanteringen, och Oxelösund får numera bra betyg i utvärderingar. Men vi vill mer. Vi vill se en modern kommun med smarta, digitala verktyg och effektiva rutiner. Tänk att officiellt ha som mål – eller t.o.m. lova – att alltid besvara en bygglovsansökan inom 2 veckor. Det skulle inspirera till förändring.

  Bild på ett uppslaget campingtält i skogen. Texten säger: Snabbare bygglov? Ja, tack!

  Vi behöver fler bostäder, och då är snabbare bygglov en viktig process

  Oxelösund behöver bygga mer och snabbare

  Oxelösund har idag många gammalmodiga rutiner. Det är förstås inte tjänstemännens fel – men alla omoderna arbetssätt slukar tid och pengar. Trögheten försämrar också intrycket som andra får, och ger även sämre självbild. Så måste vi inte ha det. Att modernisera skulle öka arbetsglädjen i kommunen, förutom att spara pengar och möjliggöra skattesänkningar.

  Bygglov inom 2 veckor – och varför inte 1 vecka? – kan bli en symbol för det Nya Oxelösund. Låt oss sätta spaden i marken och bygga! Nya, moderna bostäder med LSS-, äldre- och trygghetsboenden på Villabacken och Ramdalshöjden. Nya bostäder på hela det gamla ”Båt & Motor-området”. En vågbrytare som ger lä i gästhamnen. Sanera marken, gör i ordning visningstomter och låt byggföretagen lämna anbud!

  Lättare bygglov ingår i Kristdemokraternas Villalöfte

  Vi vill att fler Oxelösundsbor ska få möjligheten att låta barnen springa barfota på tomtgräset. Kristdemokraternas Villalöfte är ett förslag för hela Sverige och som måste godkännas av Riksdagen. Men så här ser det ut:

  • Utred om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning av småhus och småhustomter kan skärpas.
  • Planeringsstimulans för kommunerna. Stimulansen ska täcka 50 procent av kommunens kostnader för att ta fram nya detaljplaner för småhus.
  • Ge Länsstyrelsen i uppdrag att kartlägga byggbar mark i kommunerna, som privatpersoner sedan får tillgång till.
  • Förnya tomträtten. Genom att betala en löpande tomträttsavgift kan fler få möjlighet att äga och bo i ett småhus.
  • Tre sätt att förenkla för unga att ta sig in på bostadsmarknaden: 1) Inför ett automatiskt bosparande som förval för alla unga mellan 18–34 år med inkomst av tjänst. 2) Avskaffa det förstärkta amorteringskravet. Stapeln av kreditrestriktioner är obefogat hög. Det förstärkta amorteringskravet har slagit särskilt mot unga hushåll som flyttar in till städerna för ett arbete. 3) Startlån för förstagångsköpare. För att öka möjligheterna för unga att köpa ett eget boende bör ett startlån införas. 

  Läs mer om KD:s politik för bostäder