• Bygglov inom 2 v

  Vi vill se en modern kommun med smarta, digitala verktyg och effektiva rutiner. Att officiellt ha som mål att alltid behandla en bygglovsansökan inom 2 veckor kan bli ett exempel som inspirerar till förändring.

  Varför?

    • Oxelösund har idag många gammalmodiga rutiner. Dessa slukar tid och pengar, försämrar intrycket och ger även sämre självbild
    • Kommunen kan också bli tydligare med hur den styrs

  Låt oss välja ett rankingssystem, som kommunen ska följa, med relevanta kvalitetsnyckeltal. Det kan sporra fram effektiviseringar. Revisorer har redan anmärkt på brister i styrningen av kommunen, och på vår hemsida ger vi många exempel på saker som kan bli bättre.