• Föräldrastöd

  Ett program för föräldrastöd

  Fria och trygga familjer är den bästa grunden för samhället. Därför vill vi att Oxelösunds kommun tar fram ett föräldrastödsprogram som alla föräldrar kan få delta i minst två gånger under barnets uppväxttid. Redan blivande föräldrar ska kunna ta del av föräldrastödet.

  Men ska samhället och myndigheterna ta över föräldrarnas roll?  Nej, absolut inte. Men däremot stötta föräldrarna. Forskning visar att sådan systematisk stöttning när barnen är små kan dämpa aggressivitet och förebygga brott. Det är alltså en beprövad metod, som kan hjälpa föräldrar att hantera barn som är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

  En familj går hand i hand vid havet en mörk sensommarkväll. Texten i bilden handlar om föräldrastöd

  Föräldrastöd är en beprövad metod att förebygga brott

  Föräldrastöd är en del av vår familjepolitik

  KD har många idéer kring familj, barnomsorg och förskola. Ett ganska nytt förslag är jobbskatteavdrag för föräldrar – som handlar om att möjliggöra mer tid för barnen genom att föräldrarna jobbar lite mindre. Naturligtvis önskar vi att alla våra förslag ska gå att införa här i Oxelösund. Till exempel anser vi att…

  • Föräldraförsäkringen ska vara flexibel. Vi säger Nej till kvotering.
  • Kommunen ska underlätta för fler öppna förskolor och familjecentraler.
  • En s.k. Familjerådgivningscheck ska införas, där avgifterna för familjerådgivning också blir lägre.
  • Genom Lagen om Valfrihet ska föräldrar kunna välja bland olika familjerådgivare

  Barnomsorg och förskola

  Vi anser att förskolan ska vara flexibel då olika barn har olika behov. Oxelösunds familjer ska av denna anledning kunna välja bland olika utförare inom barnomsorg och förskola. Sen måste barngruppernas storlek i förskolan minska. Max 12 barn i gruppen för barn under fyra år.

  KD vill också se syskonförtur i val till förskola och skola, inte minst för att underlätta familjernas vardagsliv. Av samma skäl vill vi underlätta barnomsorg under obekväm arbetstid. Dessutom vill vi att barnomsorgspengen ska kunna inkludera anhörigas barn.

  Här är ytterligare några saker vi vill införa i Oxelösund:

  • Språkförskola ska erbjudas alla nyanlända barn
  • Öppen Förskola ska finnas med rimlig närhet i alla kommundelar
  • personal inom barnomsorg och förskola ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken hos barn som far illa och för att ha kunskap om hur man tillämpar anmälningsplikten
  • Familjecentraler ska finnas i alla kommuner/kommundelar
  • förskolan ska vara ett erbjudande men inte obligatorisk
  • förskolan ska förmedla en värdegrund baserad på kristen etik och västerländsk humanism.

  Läs mer här om Sveriges bästa familjepolitik!