• En digitalare kommun

  En digital kommun är bra, men en digitalare är ännu bättre. Vi vill att Oxelösunds kommun moderniserar sina arbetssätt. Digitala tjänster som anställda och invånare kan sköta via mobil, surfplatta eller bärbar dator ska vara det självklara!

  Låt oss skapa en digitalare kommun

  Andra kommuner fixar ju det här. Med snabba svar, enkel handläggning och säker lagring av uppgifter. Deras skattebetalare slipper långa väntetider, borttappade mejl och ständig risk för röriga turer i ärendet. Och på deras äldreboenden finns det självklart snabba, stabila wifi-nätverk. Varför ska just Oxelösund ha omoderna, ineffektiva arbetsmetoder som kostar tid och pengar i onödan för både invånare och kommunanställda?
  Bild på en ung man som skriver på en laptop. Texten handlar om en digitalare kommun

  Alla ärenden ska kunna göras via mobiltelefon, surfplatta eller bärbar dator.

  En toppmodern kommun attraherar unga medarbetare

  Gammalmodiga rutiner ger sämre intryck, minskar arbetsglädjen för kommunens anställda, och sänker även självbilden. Moderna rutiner däremot, spar tid och pengar åt våra skattebetalare. Vi vill att Oxelösund ska kännas som en framtidskommun som attraherar arbetskraft, nya invånare och företag!
  Vi vill också att digitaliseringen ska ha egen ledning och utvecklingsavdelning, oberoende av Nyköpings kommun. Då får vi kortare beslutsvägar. Läs mer på KD:s hemsida om vad eftersatt digitalisering kostar samhället, och hur vi vill lösa problemen

  ”Utebliven digitalisering står Sverige dyrt”

  Så löd rubriken på en debattartikel, som fanns i flera tidningar i juni 2022. Leta gärna upp den och läs!  Enligt artikelförfattarna – nationalekonomen Stefan Fölster och Erik Bengtzboe från Skattebetalarna – hänger Sveriges offentliga sektor inte med i digitaliseringen. Och detta kostar svenska folket över 200 miljarder kronor om året. Helt i onödan…
  Att notera från artikeln:
  • Personalbristen inom vård och omsorg beror främst på misslyckad digitalisering
  • Köer till vården, väntetider på service från myndigheter osv. beror ofta på ineffektiva, tidsslukande arbetsmetoder – dvs dålig digitalisering
  • Exempel 1: Ett nationellt, digitalt remissystem inom sjukvården skulle minska den offentliga sektors kostnader med minst 7,5 miljarder per år. De samhälls­ekonomiska vinsterna för patienterna motsvarar 30 miljarder. Idag har vi istället patienter på irrvägar med onödiga besök, dubbel­arbete för personal, missade diagnoser och vårdskador som resultat.
  • Exempel 2:  Plan- och byggarbetet i svenska kommuner. Detta berör Oxelösund i högsta grad! Smart digitalisering och automatisering av bygg­processer och bygglov kan minska kostnaderna med 3 miljarder och skapa fyra gånger större samhälls­vinster. I synnerhet genom snabbhet och inbesparad arbetstid.
  • Enligt Skatte­betalarnas rapport ”Så kan digitalisering öppna för skatte­sänkningar” motsvarar de onödiga kostnaderna för eftersläpande digitalisering inom offentlig sektor hela 4 procent av BNP. Det är 218 miljarder. Denna jättesumma skulle kunna frigöras för skatte­sänkningar.
  • Sverige ligger högt när det gäller bredband, uppkoppling och internetanvändning i samhället. Men enligt OECD är just vår offentliga sektor dålig – Skolplattformen i Stockholm är ett skräckexempel.