• KD vill behålla distriktssköterskemottagning

  Pressmeddelande Kristdemokraterna motsätter sig en nedläggning av distriktssköterskemottagningen i Stjärnhov. – Det här går tvärt emot ambitionerna om en jämlik vård, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget. (mer …)

 • Debattartikel om volontärer på sjukhus

  Debattartikel i Eskilstuna-Kuriren I en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren utvecklar vi våra tankar om vårt förslag som förhindrar att människor dör ensamma på sjukhus.

  Klicka på den här länken för att läsa debattartikeln.

 • Förebygg allergi i Sörmland

  Astma- och Allergiförbundet pekar på att det finns brister i hur skolor och förskolor möter behoven hos barn med allergi. Därför föreslår Marie-Louise Forslund Mustaniemi att landstinget i samverkan med länets kommuner tar fram en strategi för allergisjukdomar.

  Läs motionen här.

  (mer …)

 • Debattartikel om närvårdsenheter

  Debattartikel i Katrineholms-Kuriren ”Det är dags för nytänkande och handlingskraft i stället för ständig krishantering.” Det skrev Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Östen Eriksson, och Anna Jernemalm i en debattartikel i Katrineholms-Kuriren i förra veckan.

  I artikeln utvecklar vi våra tankar om att inrätta närvårdsenheter som ska förbättra vården för framför allt multisjuka äldre.

 • Kristdemokraternas förslag om volontärer uppmärksammas

  SVT Nyheter Sörmland uppmärksammar Kristdemokraternas förslag om volontärer som ska erbjuda stöd till patienter som tillbringar sin sista tid i livet på sjukhus.

 • Studiebesök på seniormottagningen

  Studiebesök I dag gjorde landstingsgruppen ett studiebesök på Vårdcentralen Oxelösund. Verksamhetschefen Cédric Arrivé berättade bland annat om hur seniormottagningen arbetar för att skapa ett tryggt omhändertagande för äldre patienter.

 • Ingen ska behöva dö ensam

  Motion Statistik från Svenska palliativregistret visar att hela 28 procent av de som avlider på sjukhusen i Sörmland är ensamma under livets absoluta slutskede. Det är den högsta siffran i landet.

  Situationen är oacceptabel. Därför vill Kristdemokraterna att landstinget ska engagera volontärer som erbjuder stöd till patienter som tillbringar sin sista tid i livet på sjukhus.

  Klicka på den här länken för att läsa förslaget i sin helhet. (mer …)

 • Fullmäktige i full gång

  Landstingfullmäktige I dag är det landstingsfullmäktige. Marie-Louise Forslund Mustaniemi är framme i talarstolen och debatterar landstingets personalpolitik.

 • Ebba Busch Thor ny partiledare!

  Riksting I dag blev Ebba Busch Thor vald till partiledare för Kristdemokraterna! En historisk dag!

 • Bättre vård för multisjuka äldre i Sörmland

  Motion Multisjuka äldre drabbas hårt av vårdplatsbristen i Sörmland. I en motion föreslår Kristdemokraterna därför att landstinget, i samarbete med länets kommuner, inrättar närvårdsenheter med inriktning på multisjuka äldre.

  Klicka på den här länken för att läsa motionen i sin helhet.

  (mer …)