• VARBERG Vision Varbergsalliansen

    Vi är stolta över Varberg och vi tar ansvar för kommunen med en ekonomi i balans, låg skatt och hög kvalitet i vår välfärd. Vi tar ansvar för hela Varberg och vi vill fortsätta göra livet ännu bättre för oss som bor här.

    Läs vår politiska plattform här:

    Politisk plattform 2022-2026