• Så vill KD satsa på nya bostäder i Halland

  Villakvarter

  Larry Söder (KD) Riksdagskandidat

  Det finns en utbredd önskan hos svenskar att bo i egenägda småhus. Därför vill Kristdemokraterna ge både kommuner och privatpersoner ekonomiskt stöd för nya boendeformer.

  – Svenskarna ska kunna bo precis som de önskar, säger Larry Söder, riksdagsledamot för Kristdemokraterna Halland.

  Hemmet är en av de viktigaste grundstenarna för en trygg vardag. I många svenska kommuner har tillgängligheten till en trygg boendeform pendlat under de senaste åren. Dessutom finns det på vissa orter ett glapp mellan utbudet på marknaden och efterfrågan bland invånarna.

  – Enligt undersökningar vi genomfört kan vi se att sju av tio svenskar vill bo i egenägda bostäder, främst småhus. I dag byggs det inte tillräckligt många sådana, utan fokus ligger på större lägenhetshus. Vi ser en möjlighet att hjälpa kommunerna höja prioriteten på småhusområden, säger Larry Söder, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

  Vill ge kommunerna planeringsbonus

  Kristdemokraterna menar på att en satsning på småhusområden kommer med ett flertal olika fördelar, både för kommunerna och för de boende. Bland annat lyfter de aspekten att tryggheten i grannskapet ökar samt att de boende stärker sin privatekonomi genom att amortera tillbaka till sig själva.

  Ett konkret steg mot en utökning av småhusområden är att ge kommunerna en planeringsbonus. För Halland skulle den siffran landa på dryga 30 miljoner kronor och hjälpa kommunen planera för nya småhusområden med tomter till och tillhörande infrastruktur strax utanför stadskärnan.

  Få in unga förstagångsköpare

  I Kristdemokraternas småhussatsning läggs också stor vikt vid att få in unga personer på bostadsmarknaden.

  – Vi vill se över kreditrestriktionerna som gäller i dag. Amorteringskravet, tillsammans med att enbart få låna 4,5 gånger sin egen årslön, gör det svårt för unga att kunna köpa bostad. Vi vill också införa ett subventionerat statligt bospar för personer mellan 18 och 30 år och en garanti på statligt lån för att komma upp i en kontantinsats, säger Larry Söder.