• LARRY SÖDER Fler ska kunna bo i villa

  Larry Söder (KD) driver bostadsfrågan i riksdagens civilutskott.

  En majoritet av svenskarna vill äga sitt boende och bo i ett småhus. Trots det byggs det väldigt få villor och radhus. Det vill Kristdemokraterna ändra på.

  Omkring 7 av 10 av alla i Sverige vill bo i småhus, det vill säga fristående villor, radhus, parhus och kedjehus, visar flertalet enkätundersökningar*. Men trots att det finns en stor efterfrågan på sådana hus, utgör de bara omkring 20 procent av all nyproduktion. Det är betydligt mindre än inom övriga EU, där motsvarande siffra ligger runt 40 procent. I Sverige byggs det istället desto fler flerbostadshus, vilket är något som Kristdemokraterna vill ändra på.

  – Vi vill ge fler möjligheten att bo som de önskar genom att riva trösklarna för förstagångsköparna, och ge kommunerna incitament att prioritera småhusbyggande, säger Larry Söder, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

  KOMMUNERNAS ANSVAR

  Som det ser ut idag är det mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunerna att satsa på flerbostadshus. Då kan de sälja marken dyrare eftersom priset sätts per kvadratmeter bostadsarea.

  – Dessutom finns en trend bland politiker och tjänstemän att den täta staden är idealet. Men vi tycker att det bygger på felaktiga grunder, som att det inte finns tillräckligt med plats för att bygga småhus. Det stämmer inte! Knappt 3 procent av Sveriges mark är bebyggd, säger
  Larry Söder.

  MILJÖVÄNLIGA TRÄDGÅRDSSTÄDER

  Ett annat vanligt argument för flerbostadshus är att de skulle vara bättre för miljön – men de byggs av betong som kräver stora koldioxidutsläpp. Kristdemokraterna har istället trädgårdsstäder med trähus som förebild för ett framtida miljövänligt byggande. Här blandas villor, radhus och låga flerbostadshus, och trädgårdar utgör en stor del av områdena.

  – Trädgårdsstäder är humanistiska boendemiljöer och det är också skälet till att de är så eftertraktade. De är byggda utifrån människans behov av grönska, sammanhang, variation och en plats att kalla sin egen, säger Larry Söder.

  BILLIGARE ÄN ATT HYRA

  Att äga sitt boende har fördelar både för personerna som bor där och för samhället i stort, menar Kristdemokraterna. Det är både ekonomiskt fördelaktigt, då boendekostnaden ofta är lägre än när man hyr, och det finns även sociala fördelar:

  – Vi tror att det personliga ägandet ger ökat inflytande över det egna livet, främjar ett ansvarsfullt förvaltarskap och bidrar till ett starkare samhälle.

  7 SKÄL TILL ATT BYGGA FLER SMÅHUS:

  1. Efterfrågan. De flesta vill bo i villa eller radhus, men utbudet är litet.
  2. Det finns plats. Mindre än 3 procent av Sveriges yta är bebyggd.
  3. Lägre bokostnader. Boendeutgiften är oftast lägre i ett ägt boende jämfört med att hyra.
  4. Klimatsmart byggande. Flerbostadshus av betong kan ge större koldioxidutsläpp än småhus av trä.
  5. Grönskan. Trädgårdarna ökar välbefinnandet för de boende, och bidrar till en större artrikedom jämfört med täta städer.
  6. Ökar tryggheten. Att äga sitt boende ger en ansvarskänsla som gör att man vårdar det mer.
  7. Sparande för framtiden. Pengarna man lägger på huset är en bra investering.

  Ur Kristdemokraternas rapport ”Småhus för verklighetens folk”.

  KRISTDEMOKRATERNAS ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

  • Planeringsbonus till kommunerna som gör det billigare för dem att bygga småhus.
  • Slopade kreditrestriktioner. Så att unga, förstagångsköpare och de med litet eget kapital, lättare kan låna till att köpa hus.
  • Bospar och startlån som är inriktat på förstagångsköparna av eget ägt boende, främst ungdomar.