• Stötta förföljda kristna – erkänn Seyfo

  Häner med handklovar som håller i en bibel

  Över 360 miljoner kristna runt om i världen får utstå hög grad av förföljelse och diskriminering på grund av sin tro, enligt organisationen Open Doors. Det gör kristna till världens mest förföljda grupp. Särskilt svår är situationen i Mellanöstern och Nordafrika.

  Inte heller vår del av världen är förskonad från religionsförföljelse. Många kristna som flytt till Sverige fortsätter att trakasseras när de kommer till sitt asylboende. Varannan ung kristen person i vårt land uppger att de har blivit utsatta för kränkningar för sin tros skull. Vandalisering av kyrkobyggnader har ökat i Sverige under de senaste åren. Utvecklingen är dyster.

  Vi minns det löfte som Stefan Löfven gav i valrörelsen 2014, när han dyrt och heligt lovade att en socialdemokratisk regering skulle erkänna folkmordet på kristna i Osmanska riket 1915, Seyfo. Vi minns med sorg och besvikelse när detta löfte inte infriades. Det var ett stort svek mot de uppemot 150 000 ättlingar till överlevande – assyrier, syrianer, kaldéer, armenier och pontiska greker – som bor i Sverige idag.

  Över 1,5 miljoner människor fick sätta livet till under Seyfo. Att kalla saker vid dess rätta namn – folkmord – har stor betydelse för de drabbade folkgrupperna och gör det möjligt för dem att bearbeta det trauma som de bär på. Därför är frågan om ett svenskt erkännande av Seyfo så viktig. Det minsta vi kan göra för att hedra folkmordets offer är att inte glömma deras öde. Det enda rätta är att Sveriges regering följer Bidenadministrationens exempel och verkställer riksdagens beslut att erkänna Seyfo.

  Utöver Seyfo driver vi även på för ett erkännande av Islamiska statens folkmord på kristna 2014. Sverige måste nu göra allt för att säkerställa att förbrytarna ställs inför rätta och att rättvisa skipas. Därför kräver vi att en tribunal för IS brott mot mänskligheten inrättas. Därtill vill vi kanalisera delar av det humanitära biståndet till kyrkor och samfund som hjälper minoriteter och oliktänkande som än idag utsätts för förföljelse i länder som Irak och Syrien.

  Vi måste ställa tydligare krav på mottagare av svenskt bistånd. Länder där allvarliga övergrepp mot kristna och andra religiösa minoriteter sker ska drabbas av sanktioner. Respekt för religionsfriheten ska vara ett självklart krav när nya handelsavtal sluts.

  Den 11 september är det val. Sverige behöver en ny regering som tar förföljelsen av kristna på största allvar. En röst på Kristdemokraterna sätter de goda värderingarna i centrum för svensk utrikespolitik.