• KD-K Sluta förminska kvinnosjukdomar!

  Ta en värktablett. Slappna av. Sluta stressa! Den typen av bemötande är alldeles för vanligt när man söker hjälp för medicinska besvär som enbart drabbar kvinnor: exempelvis endometrios, lipödem, PCOS eller PMDS.

  Många kvinnor upplever att de inte tas på allvar utav vården när de vänder sig dit med en ”kvinnosjukdom”. Gällande en del sjukdomar som drabbar såväl män som kvinnor ser kvinnors symtom och förlopp dessutom annorlunda ut, vilket gör att de ibland inte upptäcks.

  Det måste det bli ändring på. Kvinnor förtjänar precis lika god vård som män. Därför vill Kristdemokraterna att kunskapen om och bemötandet av kvinnosjukdomar ska förbättras.

  Till att börja med krävs mer forskning. Därför bör det inrättas ett nationellt forskningsprogram som fokuserar på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar. Därför avsätter vi 100 miljoner kronor till den här typen av forskning i vårt alternativ till statsbudget.

  En av de vanligare kvinnosjukdomarna är endometrios, en sjukdom som kan innebära både smärta och infertilitet. Trots att den drabbar var tionde kvinna tar det i genomsnitt sju år att få en diagnos.

  Detta skulle kunna avhjälpas ifall fler kvinnokliniker hade ett multiprofessionellt team bestående av exempelvis gynekolog, smärtläkare, kurator och fysioterapeut. Idag finns de enbart på hälften av kvinnoklinikerna, vi vill att de inrättas på alla. Vi är särskilt glada att Region Halland valt att satsa på två endometrios-team.

  För att säkerställa att vården verkligen är jämställd, och att mäns och kvinnors sjukdomar värderas på samma sätt, krävs en årlig uppföljning av vården ur ett jämställdhetsperspektiv. Vilket kön man har ska inte avgöra hur man bemöts av vården. Och ingen kvinna som söker för ett allvarligt medicinskt problem ska behöva höra ”ta en värktablett och slappna av”.