• Satsa på Sveriges vägar – lös potthålen

  Dålig väg på landsbygden
  Georgia Ferris (KD)

  Georgia Ferris (KD)

  Vart är vi på väg? En sliten TV-fras som gör sig allra bäst när det gäller just vägarnas skick. Trafikverket lyfter i sina egna underlag till regeringen att vägarna blir allt sämre. ”Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.”

  Tidigare har försämringarna framförallt synts på det mindre vägnätet, särskilt de enskilda vägarna. Nu syns försämringarna även på det större vägnätet. Potthål, lappade beläggningar och spåriga vägbanor ökar riskerna. För att upprätthålla trafiksäkerheten har hastigheterna sänkts på många vägar, vilket försämrar möjligheten till arbetspendling, boende och verksamheter i lands- och glesbygd, det vi Kristdemokrater kallar Hjärtlandet.

  Ska det vara möjligt att leva och verka i hela landet måste framkomligheten säkras, inte minst på det enskilda vägnätet där många viktiga transporter börjar eller slutar. 90 procent av alla lantbrukare använder enskild väg i den dagliga verksamheten, alltså startpunkten för mjölk, kött, ägg och spannmål på väg till förädlingsindustri och affärer. Och till dig.

  Vi anser att vägunderhållet behöver stärkas och lägger därför årligen 2 miljarder mer än regeringen i vårbudgetmotionen för 2023 – 2025. Dessutom fördelar vi en miljard ytterligare till enskilda vägar under perioden.