• MY CLINGSTON Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal

  Äldre par som går med cyklar
  Bild på My Clingston (KD)

  My Clingston (KD) Regionkandidat

  Vi vet sedan gammalt att det alltid är bättre att förebygga än att ta hand om det som gått sönder. Det gäller materiella saker som t ex en bil eller en fastighet, men det gäller också betydligt viktigare saker som relationer eller vår hälsa.

  Skulle man fråga människor vad de allra helst önskar sig i livet är det en bedövande majoritet som svarar något i stil med att man vill att man själv respektive nära och kära ska få vara friska. Pengar, resor, karriär är trevligt och ger guldkant i livet, men kan inte konkurrera på riktigt.

  Det finns mycket som påverkar vår hälsa: Arbetsmiljön är en sak. Våra gener förstås. Hur och vad vi äter eller dricker. Hur våra relationer ser ut – att vara drabbad av ofrivillig ensamhet är dåligt för välmåendet. Listan kan göras lång.

  Vi får inte välja våra gener men vi kan välja hur vi vill förvalta dem. Vi kan välja hur vi lever och påverka vår egen hälsa med kloka och genomtänkta beslut. För att uppmuntra och stimulera detta är det viktigt med kunskap och ett sammanhang där detta får odlas.

  Av denna anledning vill vi kristdemokrater att Region Halland ska vara skyldig att erbjuda samtliga invånare riktade hälsosamtal från och med det år man fyller 40 år och därefter ska man erbjudas detta vart tionde år. Du sår vad du skördar. Att jobba förebyggande med en god hälsa kommer att vara en mycket stor vinst för den enskilde och för vårt gemensamma bästa.

  En röst på Kristdemokraterna i regionen är en röst på det friskvårdande arbetet.