KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

KD-FÖRSLAG: STATEN SKA BETALA UT BROTTSOFFRENS SKADESTÅND DIREKT!
Färre än var tredje brottsoffer ifjol fick sitt skadestånd utbetalat av gärningsmannen efter att det lämnats till Kronofogden för indrivning, rapporterar SVT. Det betyder att fler än två av tre brottsoffer inte fick skadestånd utbetalt...

Justitieminister Morgan Johansson (S) ser ingen anledning att ändra på det nuvarande systemet, utan tycker att det är bra som det är... Trots att det är helt uppenbart att det nuvarande systemet inte alls fungerar!

KD vill att staten betalar ut skadeståndet direkt så att brottsoffret kan släppa det.

Staten tar därefter över ansvaret för att driva in skadeståndet. Staten är starkare att driva in skadestånd än ett brottsoffer som utsatts för en allvarlig kränkning och som blir påmind om brottet varje gång en ny indrivning ska göras. Det blir upprepat nya kränkningar eftersom skadeståndet kanske drivs in som många små summor. Och detta kan hålla på i många år.

KD tar ställning för brottsoffret. För oss är det självklart att skadestånd ska betalas ut per automatik. Andreas Carlson uttalade sig om detta i SVT idag på morgonen.

Ur medmänskligt perspektiv måste det vara bättre att brottsoffret får sin utdömda ersättning direkt för att få saken ur världen!
Staten tar över indrivningen och därmed slipper brottsoffret att via kronofogden kämpa för att få ersättningen. Staten har helt andra muskler att kräva ut ersättningen av den brottsling som blivit dömd att betala!
... See MoreSee Less

View on Facebook

ÅRETS POLITIKER
Som första partiledare tillika första borgerliga politiker har EBT av Dagens Opinion fått utmärkelsen Årets Politiker.
Grattis Ebba Busch Thor!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi tackar David Lega för hans inspirerande inledning på KD Hallands vårstämma! ... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna Halland

Vårstämma för KD Halland och vi gästas av David Lega! Häng med och hör David berätta för Ella Kardemark om hans EU kandidatur! ... See MoreSee Less

View on Facebook

KD rusar till 10,6% i Demoskop

KD drar iväg 3,6 procentenheter mellan två undersökningar och visar med det att vi har mer att ge i det nya politiska landskapet.

Undersökningen gjordes ändå innan den Internationella Kvinnodagen då Ebba placerade sig i debattens centrum om unga kvinnors otrygghet.

KD har samtidigt växt mer än något annat parti med över 4000 nya medlemmar den senaste tiden. Det ger vår moderna folkrörelse organisatorisk råstyrka.

Bli medlem du också.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

SVERIGE BEHÖVER EN NY SORTS FEMINISM

En feminism som inte fokuserar på bagatellfrågor och identitetspolitik. Jämställdhet är större än så. Det som behövs är en feminism där samhällets stora jämställdhetsutmaningar tas på allvar:

• Sjukskrivningarna är idag högst bland kvinnor.
• Psykisk ohälsa är nu mest utbredd bland kvinnor.
• Kvinnors pension är lägre än männens.
• Hederskultur begränsar kvinnors livsval.
• Socialism hämmar genom tvångskvotering kvinnors
frihet att själva lägga upp livspusslet.

Sverige behöver en ny sorts feminism som fokuserar på verkliga kvinnors verkliga utmaningar. En kristdemokratisk feminism.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Det står klart att IS har gjort sig skyldiga till folkmord och folkrättsbrott. De har utfört förfärliga handlingar, och måste dömas därefter.

Den 16 juni 2016 kom en rapport från FN som slog fast att ”folkmordet har hänt och är pågående”. Enligt sjätte artikeln i FN:s folkmordskonvention från 1948 ska det upprättas en internationell tribunal som tar hand om folkmordsbrott. En sådan tribunal behöver nu komma till stånd för att ansvar ska kunna utkrävas för de folkmords- och folkrättsbrott som begåtts.

Även samröre med terrororganisationer borde förbjudas här i Sverige. Vi kristdemokrater har drivit det sedan början av 90-talet, men regeringen röstade emot sådana förslag i riksdagen så sent som dagen innan dådet på Drottninggatan.

Föräldrar som tagit med sina barn till IS-territorium bör utredas för människorov eller människohandel, beroende på barnen blivit utsatta för. Deras pass måste beslagtas så att de inte kan lämna landet efter ett eventuellt återvändande.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: