KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

IKVÄLL: Bästa debattören tar strid för ett #lagom EU mot just de partier som sliter isär Europatanken från var sitt håll. Missa inte det! ... See MoreSee Less

View on Facebook

EU har skapat fred, frihet och välstånd, men nu hotas Europatanken från två håll, de som vill slita isär den genom isolerande nationalism, och de som vill förvandla det till ett Europas Förenta Stater. EU ska vara en familj av länder. EU ska vara #lagom.
🗳 Rösta KD 26 maj! 🇪🇺
... See MoreSee Less

View on Facebook

ETT LAGOM EU HAR BLIVIT RADIKALT

Vi kristdemokrater går till val på att göra EU lagom igen. Vi har kallats populister av de motståndare som inte förstår vår slogan “Make EU lagom again”. De verkar inte ens förstå vad lagom betyder: inte för mycket och inte för litet. Det hela bygger på subsidiaritetsprincipen, den mest filosofiska grund som något parti har till sitt valbudskap.

Vi är ett frihetligt parti som bygger på en stabil etisk grund bestående av judisk-kristen etik och varm humanism. Till skillnad från liberaler och socialister tror vi kristdemokrater inte på någon utopi om hur samhället ska bli. Det finns inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Det finns inga perfekta människor och inga perfekta samhällen. I vår strävan efter ett gott samhälle bortser vi inte från individ och kollektiv, utan fokuserar mer på de gemenskaper som finns däremellan; en livskamrat, familj, arbetskamrater, vänner, grannar, kyrkor, företag, föreningar och välgörenhetsorganisationer. Vi är samhällsbyggare.

På kontinenten bildades våra kristdemokratiska syskonpartier efter andra världskriget i kontrast till nazismen. Här i Sverige stod partisystemet intakt efter kriget och därför bildades det kristdemokratiska partiet senare här. Vi är stolta över vår historia som vilar på två ben; den europeiska antinazistiska och den svenska folkrörelsebakgrunden.

EU befinner sig vid ett vägskäl. På den ena sidan finns de öppet EU-fientliga. På den andra sidan finns de som lägger förslag om mer överstatlighet. Båda alternativen hotar unionen. Det var kristdemokrater som lade grunden till unionen efter andra världskriget. Länder som hade krigat mot varandra kunde därigenom bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. De här grundläggande värdena är viktiga också i vår tid.

För KD är subsidiaritetsprincipen en vägledande filosofi. Det innebär att alla beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå och att den högre nivån är skyldig att stödja den lägre. Det brukade vara en grundpelare även för europasamarbetet.
Idag är Bryssel till och med inne och petar i detaljfrågor om föräldraförsäkringen. Då har man släppt subsidiaritetsprincipen och låtit klåfingrigheten ta över.

Beslut som kunde ha tagits vid köksbordet sitter istället byråkrater och diskuterar vid förhandlingsborden i Bryssel. Man borde istället fokusera på miljöhot, antiterrorism och gränsöverskridande brottslighet.

När EU har svårt att fokusera på vad som är viktigt oroar vi oss för att unionen inte ska hålla ihop. Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.

Tycker du som vi? Bli medlem!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

EBBA HAR STÖRST FÖRTROENDE

Inför europavalet går vår partiledare Ebba Busch Thor upp i toppen i ytterligare en mätning. Ebba är den partiledare som har störst förtroende bland väljarna. Det visar Novus senaste undersökning om förtroendet för partiledarna.

”Det mest påtagliga i den här undersökningen är att förtroendet för Ebba Busch Thor (KD) fortsätter att växa så tydligt. Hon har uppenbarligen en god förmåga att nå ut till väljarna”, säger Torbjörn Sjöström, VD på Novus till SVT Nyheter.

KD tycker att EU ska vara lagom. Det kan låta oskyldigt, men det är något i KD:s slogan i det här valet som provocerar våra motståndare till bristningsgränsen. De vill inte ens förstå vad lagom betyder. Låt oss förklara.

EU befinner sig vid ett vägskäl. På den ena sidan finns de öppet EU-fientliga. På den andra sidan finns de som lägger förslag om mer överstatlighet. Båda alternativen hotar unionen.

KD tycker att EU ska vara lagom. Men det verkar som att lagom har blivit radikalt. Ändå är det vår fasta övertygelse att EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå.

Att kämpa för ett lagom EU är att värna unionen.

Tycker du som vi? Bli medlem!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

EU petar i föräldradagarna. Borde fokusera på antiterrorism.

Terrornätverken sträcker sig över alla gränser. Samarbete mellan EU-länderna mot terrorism är därför en ödesfråga. Myndigheter måste få tillgång till flygbolagens passagerarinformation. Terroristernas finansieringskanaler måste täppas igen. Vi behöver dessutom utökad samverkan för att utreda, lagföra och straffa återvändande IS-terrorister.

Det finns också frågor som EU inte ska syssla med. KD vill att EU ska bli mer lagom.

Då ska inte EU bestämma över välfärden eller familjepolitiken. Familjerna ska själva bestämma över vem som tar ut föräldradagarna. Det ska inte bestämmas av vare sig Sveriges riksdag eller Brysselbyråkrater.

Den 26:e maj har du möjlighet att göra din röst hörd, för vilket typ av EU-samarbete du vill ha. Vill du vara med och arbeta för ett lagom EU tillsammans med oss?

Bli medlem här:
kd.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ebba Busch Thor intervjuades i SVT Aktuellt ikväll

”Ska vi klara klimatomställningen i Sverige. Ska vi klara konkurrenskraften, trygga jobben, men också säkerställa att konsumenterna och hushållen har rimliga elpriser. Då krävs mycket förnyelsebart. Men då krävs också den fossilfria, utsläppsfria och leveranssäkra kärnkraften”.

Om vi ska klara av att ställa om stora delar av bilismen, industrin och på sikt flyget till eldrift, då behövs kärnkraften. Då är det obegripligt att man inte ens vill titta på frågan om att livstidsförlänga befintliga reaktorer. Där är motståndarna oss svaret skyldiga.

Gå med i KD!�
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Alliansen i Region Halland har idag presenterat budgeten för 2020-2022.

Med liggande förslag till Budget 2020-2022 visar vi att vi tar hälso- och sjukvårdens utveckling och utmaningar på allvar. Vi avsätter erforderliga resurser för utvecklingen samtidigt som effektiviseringskraven även fortsatt måste ställas. Det~är en stark budget i balans.
Vi tillför hälso- och sjukvården ytterligare ca 450mnkr. Vi tar höjd för ökade läkemedelskostnader och nya behandlingsmetoder. I budgeten prioriterar vi bl.a barn och ungas psykiska hälsa. För att möta den psykiska ohälsan vill vi förbättra det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården för såväl barn och unga som vuxna. Målet är en sammanhållen kedja där varje patient ska få bästa tänkbara vård.
Vi avser lägga ett utredningsuppdrag då vi behöver anpassa oss för att möta de utmaningar framtidens hälso- och sjukvård behöver. Ett uppdrag som skall fokusera på omställningen av hälso- och sjukvården samt de fastighetsinvesteringar som kommer att krävas. Målet är att säkerställa en hälso- och sjukvård för bättre hälsa i hela Halland.
I dagsläget har vi jämfört med andra regioner mycket goda medicinska resultat, få vårdplatser, korta väntetider, hög kvalitet och nöjda patienter. Detta samtidigt som vi har regionsveriges näst lägsta regionskatt 2019.
I vår budget finns med finns en skattehöjning på 58 öre som en del av finansieringen. Vi ser detta som nödvändigt för att Halland även i fortsättningen ska ha Sveriges bästa sjukvård.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ebba lockade ut många Halläningar idag när hon valtalade på Stora Torg i Halmstad, nu gäller det att anta hennes utmaning! Visa att kristdemokrater kan vara bäst på att rösta i EU-valet! Vi gillar ju att bevisa att andra har fel, eller hur! 🗳🇪🇺👍🏻 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ikväll deltar Sara Skyttedal och Feministiskt Initiativs Soraya Post i SVT:s Toppkandidaterna. Direktsänt. Missa inte detta! ... See MoreSee Less

View on Facebook

EBBA OHOTAD ETTA!

Ebba Busch Thor ohotad etta i förtroendetoppen enligt Expressen/Demoskops majmätning. Stefan Löfven, Isabella Lövin, Annie Lööf och Jan Björklund.
De fyra partiledarna i regeringsuppgörelsen rasar.

Undersökningen:
www.expressen.se/nyheter/smallen-for-lofven-fortroendet-rasar/

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: