KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Vi kör över januariregeringen och fixar miljarder till det viktigaste – välfärden!

För att kunna satsa på det som de allra flesta av oss tycker är det viktigaste för ett land har vi idag kört regeringen och januaripartierna i riksdagen. Idag har en majoritet i riksdagen gått samman för att ge Sveriges kommuner och regioner 7,5 miljarder extra till välfärden. Det motsvarar 11 000 undersköterskor i omsorgen och 3 000 sjuksköterskor i regionerna.

Det här miljardtillskottet är en vinst för välfärden. Det är en vinst för Sveriges äldre, för vårdbiträden och sjuksköterskor som gått på knäna, och för patienter som inte fått vård. För alla de som arbetar i välfärden och som regeringen har svikit.
Vi kristdemokrater har öppnat för samtal med alla partier. Därigenom löser vi upp den kris som regeringen försatt Sverige i, när de prioriterar makten och önskelistorna i januariöverenskommelsen före välfärden.

Vi har nu gjort det jobb som en fungerande regering borde ha gjort. Vi prioriterar Sverige före oss själva
... See MoreSee Less

View on Facebook

S 💙 KD

Du kan andas ut. Det är inte någon ny relation på gång i politiken. Det skulle möjligen vara vänsterprasslet mellan regeringen och januaripartierna då. Deras mål är inte att utveckla Sverige, utan att hålla sig kvar vid makten. Sverige har hamnat i ett vakuum när handlingskraft skulle behövas som bäst. Handlingskraften står oppositionen och speciellt Kristdemokraterna för. Man kan inte annat än 💙 regeringen när de till sist kommer med ett förslag och så visar det sig vara en kristdemokratisk idé från början. Gör som S, följ oss på Facebook... kd.nu/fb
Några kristdemokratiska förslag som regeringen "lånat":
💙 Kömiljarder för att minska vårdköerna
💙 Stimulansbidrag för bättre äldreomsorg
💙 Investeringsstöd för fler äldrebostäder
💙 Förbud mot samröre med terrororganisationer
💙 Fler psykiatriambulanser
💙 Satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin
Vi behöver fler sådana som dig. Vi behöver bli fler som jobbar för att det som är viktigt i Sverige ska fungera.
Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Socialdemokraterna får sitt lägsta stöd hittills i DN/Ipsos väljarbarometer. Det finns många förklaringar till detta, så många att det sammantaget förstås är skälet. Januariöverenskommelsen, vårdkrisen, den ohejdade kriminaliteten. Mot detta står en tydlig opposition. Kristdemokraternas fokuserar på vård och trygghet. Vi ökar till 7 procentenheter i den här undersökningen. Nästan dubbelt så många som för fyra år sedan.

Vill du vara med? Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kristdemokraterna Halland

Kristdemokraterna Hallands omslagsfoto ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kristdemokraterna Halland

KD: STOR SATSNING PÅ VÄLFÄRDEN

KD, M och V säkrar nu en välfärdsmajoritet i riksdagen som gör att Sveriges kommuner och regioner får 7,5 miljarder extra till välfärden. För en kommun som Karlstad skulle det innebära 80 lärare, och i Region Gävleborg skulle det bli 100 sjuksköterskor.

Ett sådant miljardtillskott är en vinst för välfärden. Det är en vinst för Sveriges äldre, för vårdbiträden och sjuksköterskor som gått på knäna, och för patienter som inte fått vård. För alla hjältar i välfärden som regeringen och januaripartierna svikit.

Vi kristdemokrater har öppnat för samtal med alla partier. Det förslag som nu kommer att läggas fram av KD, M och V i riksdagen löser upp den kris som regeringen försatt Sverige i genom att prioritera makten och önskelistorna i januariöverenskommelsen före välfärden.

Inom någon vecka kan extrabudgeten vara färdigbehandlad och välfärdsmajoritetens pengar börja nå kommuner och regioner. Vi har gjort det jobb som en fungerande regering borde ha gjort.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag blir barnkonventionen svensk lag!

Det är något som är väl värt att fira. Barnkonventionen i svensk lag är något som vi kämpat för länge för att stärka barns rättigheter. Det kommer bland annat märkas inom rättsväsendet där barnen ställning kommer stärkas. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: