KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

LÖFVEN HAR INTE SETT VÅRDKÖN

Sverige är ett bra land att leva i, men problemen hopar sig. �Vårdköerna växer och så kan vi inte ha det. Nästan 140 000 personer har stått olagligt länge i kö. Vem vågar lita på ett samhälle där vården inte erbjuds när man behöver den? Vårdköerna måste kortas, men regeringen blundar och utvecklingen går åt fel håll i många regioner. �

Med kristdemokrater istället för socialdemokrater i regeringen skulle du kunna lita på att vården hamnar i fokus. Problemen inom sjukvården går att lösa. Men då måste man våga ge sig på hela systemet. Staten måste ta över ansvaret för sjukvården, de som kortar vårdköerna måste premieras och fler behöver utbildas till vårdyrken.

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vår riksdagsledamot Larry Söder (KD) skriver dagens HN om behovet av en ny egnahemsrörelse. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kristdemokraterna Halland

När KD prioriterar hamnar hjärtat i fokus! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Michael Anefur, Kristdemokraternas talesperson i äldrepolitiska frågor, besökte Malmagårdens äldreboende i Hyltebruk på måndagen. Särskilt roligt att se hur personalen ansträngt sig för att skapa hemtrevliga och rogivande miljöer, och rum för aktivering. På kvällen presenterade Michael partiets satsningar i höstens budget, där flera av våra nya medlemmar i Hylte deltog, en avdelning som vuxit med 55% sedan valet! ... See MoreSee Less

View on Facebook

LARRY SÖDER KOMMENTERAR JANUARIPARTIERNAS HÖSTBUDGET

- Det byggs för lite, det är för hårda krav att få låna till bostad, och människor sitter fast i fel typ av bostad. Inget av dessa problem har regeringen adresserat med den budget som lagts fram. Vi kristdemokrater vill ha bostadssamtal så regeringen får möjlighet att ta del av Kristdemokraternas bostadsförslag.

Vi vill:
💵 Se över kreditrestriktionerna, många nekas lån trots att de har goda möjligheter att betala
💰 Införa Bospar - avdragsgillt bosparande för unga
🏛 Införa Startlån - ett slags CSN lån för insatsen
🏘 Bygga blandat boende för ökad trygghet - du kan bo kvar i det område du trivs i även när du vuxit ur hyresrätten, eller villan blivit för stor

Kristdemokraterna har förslag på lösningar och är beredda att samtala kring dem - vill regeringen lyssna?
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kristdemokraterna Halland

Sänkt och höjd skatt på bensin i en och samma budget är visserligen imponerande, men det är inte med trolleritrick en regering ska imponera!Regeringens trolleritrick löser inte Sveriges problem

Idag presenterar regeringen januaripartiernas första höstbudget. Men det som presenteras som stora satsningar på exempelvis välfärden är i många fall trolleritricksförsök – man hoppas att om korten blandas tillräckligt väl så kommer ingen märka att det är en illusion. De fem "nya" välfärdsmiljarderna fanns aviserade redan i KD/M-budgeten. Regeringen talar om de äldres behov men i verkligheten har man plockat bort äldresatsningar i KD/M-budgeten, som man nu bara delvis återinför ett par månader senare som om det vore nytt (t.ex satsning på äldres idrott). Skolan påstås få stora förstärkningar, men i verkligheten omfördelar man duktigt från andra anslag på skolans område. Man har till och med lyckats med tricket att höja och sänka bensinskatten samtidigt – allt för att tillfredsställa alla inblandade partier

Behovet av en klokt avvägd budget är särskilt stort nu när den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas, samtidigt som vi i år fortsatt befinner oss i en högkonjunktur. Då är det viktigt att inte bränna krutet för sämre tider för tidigt, men inte heller strama åt och bidra till en snabbare konjunkturnedgång.

Inför sämre tider måste vi prioritera rätt: fokus på samhällsproblemen och samtidigt rusta Sverige inför en annalkande lågkonjunktur. De som står långt från arbets- och bostadsmarknaden måste nu snabbt in i jobb och få tillgång till bostäder. Vården måste reformeras för att korta vårdköerna. Personalen i omsorgen måste få bättre villkor, fler äldreboendeplatser måste fram för att bryta ensamheten och det förebyggande arbetet för att minska barns psykiska ohälsa måste förstärkas. Välfärden behöver stora resurstillskott.

Skjutningarna måste stoppas och brottsutvecklingen hejdas. Det kräver större satsningar på polisen, domstolarna men också förstärkningar av socialtjänsten.

Tyvärr svarar januaripartiernas budget inte upp emot detta. De stora och profilerade reformerna som presenterats svarar mer mot de fyra partiernas interna behov än Sveriges betydande reformbehov. Istället för att fokusera på välfärden, jobben och tryggheten hittar vi stora satsningar på självutveckling på skattebetalarnas bekostnad, jobbåtgärder för de som kan få jobb ändå. Ineffektiva byggsubventioner återinförs och stora skattelättnader enbart för dem med allra högst inkomster – plus en liten skattelättnad för några, men inte alla, landsbygdskommuner.

Nu är det dags att sluta fokusera på januaripartiernas interna behov, och att sluta blanda bort korten i ett försök att få det att se ut som att man satsar stort på områden där man inte gör det, utan istället satsar huvuddelen av krutet på satsningar som inte angriper de stora samhällsproblemen. Det är dags att se och möta Sveriges verkliga utmaningar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Alternativ regeringsförklaring

I dag håller statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring. Den kommer att vara spretig. KD:s huvudfokus är glasklart. Därför vill vi idag bidra med det fokus som Löfvenregeringen och Januariöverenskommelsen saknar.

Om vi hade varit ett regeringsparti hade följande tre punkter stått i centrum:

Välfärdssveket: 122 538 patienter har väntat olagligt länge på specialistbesök eller behandling. Vårdköerna har fördubblats sedan KD lämnade över ansvaret för sjukvården till Socialdemokraterna 2014.

Trygghetssveket: Skjutningarna har blivit en del av vilken vanlig vecka som helst. När våldet biter sig fast så blir hela samhället ett brottsoffer. Riksdagen har fattat över 160 beslut som syftar till att knäcka brottsligheten, men som regeringen inte har verkställt.

Landsbygdssveket: Den som bor i landsbygd har i de flesta fall högre skatt och sämre offentlig service. Det kräver raka lösningar. Statligt ansvar för sjukvården. Tryggheten måste upprättas och tryggas. Vi vill se lägre dieselskatt, underlätta licens- och skyddsjakt på rovdjur, stärka rättssäkerheten för skogsägare. Vi värnar jordbruket, ryggraden i landsbygdens näringsliv.

Jobba för en ny regering. Gå med i KD.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kristdemokraterna Halland
View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: