KD HALLAND I RIKSDAGEN

Larry Söder är vice ordförande i civilutskottet och driver frågor kring

 • Bostadsmarknaden
 • Näringslivet

KD HALLANDS PARTIDISTRIKT

Vår styrelse arbetar för en levande och engagerad partiorganisation i hela Halland med målet att öka det kristdemokratiska inflytandet. Lars Gustafsson är distriktsordförande för KD Halland.

REGIONGRUPPEN

Regiongruppen representerar Kristdemokraterna i Regionfullmäktige samt regionens olika nämnder. Den leds av Johnny Rosenberg Bodmar.

Bild på Johnny Rosenberg Bodmar (KD)

HALMSTAD

Våra fokusområden är:

 • Våra barn
 • Våra äldre
 • Vår stad
 • Trygghet

VARBERG

Vi vill förtäta Varberg varsamt med hänsyn till vårt unika kulturarv, ge äldre garanterad trygghet, och se till att varbergarna även på kvällar och helger får tillgång till vårdcentralerna. Vi kallar det närsjukvård.

LAHOLM

Vi arbetar för ett Laholm där du kan lita på välfärden och få plats på äldreboende eller förskola nära där du bor. Vi vill ha:

 • Markarydsbana med stopp i Knäred och Veinge
 • Utdrag ur belastningsregistret för alla vårdanställda
 • Hälsoförskolor i Knäred och Våxtorp
Bild på kristdemokraternas kandidatern i Laholm

KUNGSBACKA

Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande närings- och föreningsliv.

HYLTE

Vi vill:

 • Trygga älreomsorgen
 • Stärka gymnasieskolan
 • Stoppa skadegörelsen

KD-K HALLAND

Vårt kvinnoförbund arbetar för en ny feminism i Halland!

Nyheter från KD Halland

Du ska kunna lita på Halland

En av regionens allra viktigaste uppgifter och ansvar är att tillhandahålla en god och välfungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor, där det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan hela människan.

Vi vill forma en hälso- och sjukvård där man inte måste vara stark för att höras, en sömlös vård där patienten inte känner av huvudmannaskapsgränser.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag har en bakgrund som Utbildningspolitiker samt socialpolitiker och brinner extra mycket för den individen som inte själv kan föra sin talan. Ett område som tyvärr är eftersatt är barn och barns rättigheter och möjligheter, vilket är något som engagerar mig. Att se världen ur barnets perspektiv och inte ur föräldrarnas. Jag har tagit med mig min erfarenhet som kommunpolitiker i mitt riksdagsarbete. Där fokus på vardagsnära frågor och ett försök att se de stora frågorna i ett perspektiv av kommun och medborgare.

 • Larry Söder
 • Riksdagsledamot för Halland, KD