• Kommunlistan för valet 2018

  (På bilden har vi top 5, Från vänser, Gabriella Lönn, Margareta Strömberg, Andreas Sturesson, Cecilia Attefall och Björn Engvall)

  Här är alla namnen på listan

  Andreas Sturesson, 44 år. Kommunalråd. Gränna Cecilia Attefall, 50 år, projektledare. Skänkeberg Margareta Strömberg, 73 år. Internationell samordnare, G:a Råslätt. Björn Engvall, 57år. Affärsutvecklingschef, Huskvarna Gabriella Lönn, 25 år, socionom. Ekhagen Emil Qvarnström, 27 år, Restaurangchef, Ljungarum Anders Hulusjö, ...
 • Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen

  Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen Motion till kommunfullmäktige

  Det har nu snart gått nio månader sedan kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska bygga en fotbollsarena på Jordbron. Beslutet var och är ekonomiskt orimligt och oansvarigt! Investeringsutgiften för projektet beräknas till minst 548 miljoner kronor. Driftskostnaden till knappt 32 miljoner kronor per år efter det att hyresintäkter räknats in. Vår bedömning är dock att kostnaden kommer att bli än högre.

  Kr...

 • Roland Utbult besöker Jönköping

  På måndag (13/11) besöker Roland Utbult Jönköping (Kristdemokraternas ledamot i riksdagens kulturutskott).

  Under dagen genomför han följande aktiviteter:

  13:00-15:00: Verksamhetsbesök på Kulturskolan i Jönköping, Västra Storgatan 34

  15:00-17:30: Samling med rektorer från Jönköpings Folkhögskolor, SVF

  18:00-19:00 Medverkan vid Kristdemokraternas gruppmöte för kommunpolitiken, Rådssalen, Rådhuset Jönköping

  Alla medlemmar är varmt välkomna på mötet vid 18:00

 • Gruppmöte – Aron Modig

  Under vårt gruppmöte den 7 november hade vi besök av Riksdagsledamoten Aron Modig. Aron arbetar framför allt i riksdagens socialförsäkringsutskott där han är ordinarie ledamot.

  Under kvällen lyfte Aron fram viktiga frågor och argument för KD´s nationella budgetmotion.

  Från budgeten:

  Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle som håller ihop och som ger människor möjlighet att försörja sig, känna trygghet och bygga goda relationer. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och...