• Skjut svinen!

  Trots ökad jakt har antalet vildsvin ökat lavinartat under 2000-talet. Vildsvinen orsakar skador och odlingsförluster inom jordbruket för miljardbelopp. I Jönköpings län är hela 8 av 10 lantbrukare drabbade. Den stora vildsvinsstammen har också inneburit att viltolyckorna har ökat kraftigt. Det är idag större chans att krocka med ett vildsvin än med en älg. Vi Kristdemokrater har i en motion föreslagit att Jönköpings kommun ska börja servera vildsvinskött i skolan. Genom att kommunen köper in...
 • Alf Svensson: Människovärdet har inget pris

  På sistone har debatten handlar mer om kostnader för flyktingströmmen och mindre om vår tillfredsställelse över att få rädda människor till ett tryggare liv. Vår civilisations framtid fordrar sina värderingar, de kristna. Backa inte från dessa.

  På den europeiska kontinenten kan man mycket väl, om samtalet inte enbart handlar om väder och vind, få frågan: Är du kristen, jude eller muslim? Någon värdegrund förväntas man ha. Men i vårt lilla land verkar det ju numera faktiskt som om rikets ...

 • Utan bilen stannar Jönköping

  Kristdemokraterna vill satsa på en levande landsbygd i Jönköpings län. Vi menar att man måste sluta subventionera elcyklar till konsulter i Stockholm på bekostnad av barnfamiljer som är beroende av bilen, vilka varje år fått högre bensinskatt med regeringens MP-styrda politik. Det går inte att ta cykel eller tunnelbana över allt i Sverige, som de tycks tro. – Utan bilen stannar Jönköping

 • 140 fler Poliser i Jönköping

  Polistätheten är den lägsta  på tio år. Samtidigt ökar otryggheten. KD kräver 10 000 fler poliser och högre löner för poliser i yttre tjänst, denna ökning innebär att vi behöver ha 140 nya poliser i Jönköping. Straffen behöver skärpas och de generösa straff-rabatterna tas bort. Jag vill se krafttag mot de utländska stöldligor som står för över hälften av bostadsinbrotten och ge tullen i uppdrag att stoppa utgående stöldgods. Den viktigaste åtgärden långsiktigt som behövs tillsammans med fler ...

 • Kristdemokraterna har FLEST äldre

  Socialdemokraterna påstår att partiet står upp för Sveriges pensionärer. Men Socialdemokraterna har MINST andel pensionärer på sina riksdagslistor. Statsministerns parti släpper inte fram de äldre. Kristdemokraterna har FLEST äldre på sina riksdagslistor.

 • Arbete dag 1 för nyanlända i Jönköping

  Att arbeta är viktigt för en god integration. Därför ser vi nu till att alla nyanlända som anvisas till Jönköping direkt kommer i arbete. Därigenom kan vi undvika passivitet och samtidigt ge de nyanlända möjligheter att knyta nya kontakter och träna språket.

  – Vi vill se till att människor kommer i arbete så fort som möjligt, säger Andreas Sturesson (KD), kommunalråd.

  Knyta kontakter

  – Arbetet gör att de träffar människor, får en möjlighet att träna språket och knyta kont...

 • Kommunlistan för valet 2018

  (På bilden har vi top 5, Från vänser, Gabriella Lönn, Margareta Strömberg, Andreas Sturesson, Cecilia Attefall och Björn Engvall)

  Här är alla namnen på listan

  Andreas Sturesson, 44 år. Kommunalråd. Gränna Cecilia Attefall, 50 år, projektledare. Skänkeberg Margareta Strömberg, 73 år. Internationell samordnare, G:a Råslätt. Björn Engvall, 57år. Affärsutvecklingschef, Huskvarna Gabriella Lönn, 25 år, socionom. Ekhagen Emil Qvarnström, 27 år, Restaurangchef, Ljungarum Anders Hulusjö, ...
 • Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen

  Riv upp arenabeslutet – utveckla Stadsparksvallen Motion till kommunfullmäktige

  Det har nu snart gått nio månader sedan kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska bygga en fotbollsarena på Jordbron. Beslutet var och är ekonomiskt orimligt och oansvarigt! Investeringsutgiften för projektet beräknas till minst 548 miljoner kronor. Driftskostnaden till knappt 32 miljoner kronor per år efter det att hyresintäkter räknats in. Vår bedömning är dock att kostnaden kommer att bli än högre.

  Kr...

 • Roland Utbult besöker Jönköping

  På måndag (13/11) besöker Roland Utbult Jönköping (Kristdemokraternas ledamot i riksdagens kulturutskott).

  Under dagen genomför han följande aktiviteter:

  13:00-15:00: Verksamhetsbesök på Kulturskolan i Jönköping, Västra Storgatan 34

  15:00-17:30: Samling med rektorer från Jönköpings Folkhögskolor, SVF

  18:00-19:00 Medverkan vid Kristdemokraternas gruppmöte för kommunpolitiken, Rådssalen, Rådhuset Jönköping

  Alla medlemmar är varmt välkomna på mötet vid 18:00

 • Gruppmöte – Aron Modig

  Under vårt gruppmöte den 7 november hade vi besök av Riksdagsledamoten Aron Modig. Aron arbetar framför allt i riksdagens socialförsäkringsutskott där han är ordinarie ledamot.

  Under kvällen lyfte Aron fram viktiga frågor och argument för KD´s nationella budgetmotion.

  Från budgeten:

  Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle som håller ihop och som ger människor möjlighet att försörja sig, känna trygghet och bygga goda relationer. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och...