• 9 av 10 säger JA till en ambulanshelikopter

  20140827_13280591 % av Jönköpingsborna svarade i en SKOP-undersökning att de tycker det är ett bra förslag att Jönköpings län tillsammans med Kalmar och Östergötlands län investerar i en ambulanshelikopter.

  Kristdemokraterna i Jönköping har med hjälp av opinionsinstitutet SKOP frågat 597 personer varav 504 besvarat undersökningen. Det innebär en svarsfrekvens om 84 procent. Intervjuerna gjordes under perioden 13 till 19 augusti 2014.

  – Utredningar visar att en läkarbemannad ambulanshelikopter ger stora medicinska vinster i form av minskad dödlighet och sjuklighet, och ger bättre förutsättningar för rehabilitering till ett fortsatt gott liv. Jag känner ett starkt stöd från väljarna att fortsätta kampen för en ambulanshelikopter, säger Mia Frisk (KD) landstingsråd Jönköpings län.

  – Under våren har vi lyft frågan om att utreda förutsättningarna för en ambulanshelikopter i vår sjukvårdsregion. Tyvärr har vi inte fått gehör från de andra partierna. Förhoppningsvis kan det här hjälpa oss att väcka opinion i frågan, säger Per Larsson (KD) landstingsråd i Östergötlands län.

  – En läkarbemannad ambulanshelikopter ger de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna ge invånarna i våra tre län den bästa och mest kostnadseffektiva vården vid akuta skador och sjukdomar. I Värmland och Dalarna har man precis beslutat om att investera i ambulanshelikopter, och i Norrland har man haft ambulanshelikopter i många år. Det är hög tid att även invånarna i våra län får tillgång till trygg, snabb och säker vård, säger Gudrun Brunegård (KD) landstingsråd i Kalmar län.

  Driftskostnaden är beräknad till cirka 35 miljoner kronor årligen och investeringskostnaden beräknas till 68 miljoner. Dessa kostnader skulle delas av de tre landstingen.

  – Vi behöver både ambulansbilar och ambulanshelikoptrar. Det handlar om en investering för att rädda liv!, avslutar de tre kristdemokratiska landstingsråden.