• Mia Frisk ny RSO

  Klart med Kristdemokraterna anfallslag i Region Jönköpings län. 

  Under måndagen beslutade Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse om vilka personer som ska nomineras till partiets ledande positioner i Region Jönköpings län.

  Mia Frisk nomineras till Regionstyrelsens ordförande och väljs till gruppledare. Hon blir därmed Kristdemokraternas enda regionstyrelse ordförande i landet.

  Monica Samuelsson från Vetlanda nomineras till 1:a vice ordförande i nämnden f...

 • Du ska kunna lita på vården och tågen

  Alla ska kunna lita på att hälso- och sjukvården fungerar och att den finns där när den behövs. Vi har en bra hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län. Troligtvis den bästa i Sverige. Men vi har också utmaningar och problem.

  – Ett av de största är de långa telefonköerna till 1177. Att behöva vänta över en timme i telefonkö är helt oacceptabelt. Du ska få svar inom 5 min av 1177.

  Vi vill också utveckla med mobila enheter som läkarbil och tandvårdsbuss, säger Mia...

 • Nu är det hög tid för bredband i hela länet

  I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Här står att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90% av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Det står också att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

  Vi kristdemokrater vill spänna bågen ytterligare. Vi menar att målet för tillgång till bredband år 2020 måste vara att ...

 • Ansvar för folkhälsa och sjukvård

  Mia Frisk (KD) är ordförande för den viktiga nämnden för Folkhälsa och sjukvård och har ansvaret för 90 % av Region Jönköpings läns budget.

  Alliansen fortsätter styra landstinget när nu landstinget blivit Region Jönköpings län. Kristdemokraterna har genom regionråd Mia Frisk en av de viktigaste posterna i regionen, som ordförande för nämnden för Folkhälsa och sjukvård som har ansvar för 90 % av den totala budgeten.

  – Jag är glad över det förtroende som jag fått från partie...

 • Kristdemokraterna är det civila samhällets försvarare

  – Vi som kristdemokrater lovar att vara det civila samhällets försvarare oavsett om hotet kommer från EU-direktiv om föreningsmoms på korven som säljs på ungdomsfotbollscupen eller om det kommer från andra politiker som tycker det är bäst om kommun, region och stat sköter allt.

  Det var budskapet när civil- och bostadsminister Stefan Attefall (1:a på riksdagslistan), landstingsråd Mia Frisk (Kristdemokraternas kandidat till ordförandeposten i regionstyrelsen) och Eksjös nya toppol...

 • Utred möjligheterna för en ambulanshelikopter

  Kristdemokraterna i Jönköping, Kalmar och Östergötland tar initiativ till att en gemensam utredning ska göras i Sjukvårdsregionen för att utreda förutsättningarna för en gemensam ambulanshelikopter i Sjukvårdsregionen. Det meddelar landstingsråden Mia Frisk, Gudrun Brunegård och Per Larsson på fredagen.

  Utredningen ”Vård på vingar” visar att det finns behov av ett rikstäckande nät av ambulanshelikoptrar för snabb, säker och kvalificerad vård. Den sydöstra sjukvårdsregionen har idag ing...

 • Barnahus blir verklighet i Jönköpings län

  Beslutet är fattat.

  Under förmiddagen beslutade Läns-LAKO (samarbetsorganet för länets kommuner och landstinget) att ett barnahus ska öppnas i Jönköpings län.

  – Äntligen har vi tagit ett beslut om att inrätta ett Barnahus i Jönköpings län. För de barn som utsatts för våld och övergrepp är dagens beslut viktigt. Barnahuset blir ett bra stöd för dessa barn i en svår och utsatt situation, säger Mia Frisk, landstingsråd (KD)

  Frågan utreddes redan 2008 men då lyckades ma...

 • Kommun- & landstingsdagar i Helsingborg: Tid för barnen

  Tillsammans med närmare 1000 andra kristdemokratiska kommun- och landstingspolitiker intar 86 länsbor Helsingborg 25-26 januari.

  Varje år hålls Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar, två nationella dagar med fokus på kommun- och landstingspolitik. I år är det speciellt fokus på Tid för barnen.

  Förutom drygt 30 seminarium om allt från renhållning till ungdomsbrottslighet, bjuds deltagarna på utfrågning av partiledningen, möten med partivänner och en festkväll.

  ...
 • Vi vill starta Barnahus – nu!

  Utsatta barn får inte det stöd som det behöver. Det har politiker i Jönköpings kommun hävdat i flera omgångar under de senaste åren. Flera gånger har frågan lyfts om att bygga ett Barnahus i Jönköping där man har som syfte att samla myndigheter under ett och samma tak.

  – Det förslag som för några år sedan fanns om att starta ett barnahus i Jönköping förverkligades inte och jag har därför tillsammans med min partikollega Mia Frisk arbetat för att på nytt väcka frågan om att skapa ...