• Mia Frisk ny RSO

  Klart med Kristdemokraterna anfallslag i Region Jönköpings län. 

  Under måndagen beslutade Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse om vilka personer som ska nomineras till partiets ledande positioner i Region Jönköpings län.

  Mia Frisk nomineras till Regionstyrelsens ordförande och väljs till gruppledare. Hon blir därmed Kristdemokraternas enda regionstyrelse ordförande i landet.

  Monica Samuelsson från Vetlanda nomineras till 1:a vice ordförande i nämnden f...

 • Du ska kunna lita på vården och tågen

  Alla ska kunna lita på att hälso- och sjukvården fungerar och att den finns där när den behövs. Vi har en bra hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län. Troligtvis den bästa i Sverige. Men vi har också utmaningar och problem.

  – Ett av de största är de långa telefonköerna till 1177. Att behöva vänta över en timme i telefonkö är helt oacceptabelt. Du ska få svar inom 5 min av 1177.

  Vi vill också utveckla med mobila enheter som läkarbil och tandvårdsbuss, säger Mia...

 • Nu är det hög tid för bredband i hela länet

  I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Här står att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90% av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Det står också att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

  Vi kristdemokrater vill spänna bågen ytterligare. Vi menar att målet för tillgång till bredband år 2020 måste vara att ...

 • Ansvar för folkhälsa och sjukvård

  Mia Frisk (KD) är ordförande för den viktiga nämnden för Folkhälsa och sjukvård och har ansvaret för 90 % av Region Jönköpings läns budget.

  Alliansen fortsätter styra landstinget när nu landstinget blivit Region Jönköpings län. Kristdemokraterna har genom regionråd Mia Frisk en av de viktigaste posterna i regionen, som ordförande för nämnden för Folkhälsa och sjukvård som har ansvar för 90 % av den totala budgeten.

  – Jag är glad över det förtroende som jag fått från partie...

 • Kristdemokraterna är det civila samhällets försvarare

  – Vi som kristdemokrater lovar att vara det civila samhällets försvarare oavsett om hotet kommer från EU-direktiv om föreningsmoms på korven som säljs på ungdomsfotbollscupen eller om det kommer från andra politiker som tycker det är bäst om kommun, region och stat sköter allt.

  Det var budskapet när civil- och bostadsminister Stefan Attefall (1:a på riksdagslistan), landstingsråd Mia Frisk (Kristdemokraternas kandidat till ordförandeposten i regionstyrelsen) och Eksjös nya toppol...