• Frisk invald i SKL:s mäktiga sjukvårdsdelegation

    Regionråd Mia Frisk (KD) är invald i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) mäktiga L_Mia_Frisksjukvårdsdelegation.

    – För mig som kristdemokrat är hälso- och sjukvården ett av välfärdens viktigaste områden. Därför känns det mycket hedrande att bli utsedd till Kristdemokraternas representant i Sjukvårdsdelegationen i SKL. Jag vill särskilt driva frågor som handlar om patientsäkerhet, tillgänglighet och jämlik vård. Ett SKL uppdrag på nationell nivå är både stimulerande och berikande. Man får med sig mycket värdefull kunskap och inspiration hem till det vardagliga arbetet, säger en glad Mia Frisk

    På onsdagen valde förbundsstyrelse vilka som ska ingå i SKL:s beredningar och delegationer. SKL är den absolut viktigaste lobbyorganisationen för Sveriges 290 kommuner och 20 landsting/regioner gentemot riksdagen och regeringen. Kristdemokraterna nationellt har nominerat Mia Frisk till uppdraget att representera partiet i sjukvårdsdelegationen