• Regionen: Enastående ekonomi i balans!

    Enbart en av landets 21 sjukvårdsregioner har en ekonomi i balans
    – det är Region Jönköpings län

    En ekonomi i balans är inget man fixar snabbt. Det handlar om ett målmedvetet och strategiskt arbete under lång tid. 2014 började vi en åtgärdsplan för att minska kostnaderna inom hälsa- och sjukvården och få en ekonomi i balans. Redan 2012 startade dåvarande Jönköpings läns landsting kraftsamling för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader.

    Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande: ”Jag är tacksam att vi tillsammans politiskt och medarbetare orkat hålla i detta arbete. Nu ser vi resultatet av arbetet men det betyder inte att arbetet är över. Vi måste hela tiden jobba långsiktigt med att hålla ekonomin i balans och hushålla med våra gemensamma resurser på bästa sätt.”

    Läs mer: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7302725&fbclid=IwAR1VB0a8qZ3deGPe9Ev1Xg4N5euORPqcnmXjm1D-aPDPqtgIjt-GhrU56Jk