• Kristdemokraterna i Jönköpings län nominerar…

    Distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Jönköpings län har vid sitt möte den 19 februari 2015 valt att nominera följande 6 personer till den fortsatta processen kring ny partiordförande för Kristdemokraterna:
    Acko Ankarberg Johansson, Jakob Forssmed, Ebba Busch Thor, Andreas Carlson, Emma Henriksson och Stefan Attefall

    Kristdemokraterna i Jönköpings län kommer utöver den utfrågning som valberedningen ordnar att arrangera en egen utfrågning, lördagen den 7 mars, av de kandidater som uppfattas som den fortsatta processens huvudkandidater. Till denna utfrågning inbjuds samtliga medlemmar.

    Efter den lokala utfrågningen kommer distriktsstyrelsen på nytt sammanträda för att fastställa distriktets slutgiltiga nominering till partiordförande för Kristdemokraterna.