• Vi vill starta Barnahus – nu!

  Sturesson och Frisk-barnahusUtsatta barn får inte det stöd som det behöver. Det har politiker i Jönköpings kommun hävdat i flera omgångar under de senaste åren. Flera gånger har frågan lyfts om att bygga ett Barnahus i Jönköping där man har som syfte att samla myndigheter under ett och samma tak.

  – Det förslag som för några år sedan fanns om att starta ett barnahus i Jönköping förverkligades inte och jag har därför tillsammans med min partikollega Mia Frisk arbetat för att på nytt väcka frågan om att skapa ett Barnahus i Jönköping, säger kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

  Ett Barnahus har som syfte att samla myndigheter under ett och samma tak och samverka i lokaler anpassade efter barnen. Därigenom slipper barn som utsatts för tex våld och övergrepp att slussas runt mellan myndigheter.

  – Genom ett barnahus så skulle vi, för barnets bästa, kunna säkerställa att myndigheterna tillsammans kommer till barnen istället för tvärtom, säger landstingsrådet Mia Frisk (KD). Att skapa ett Barnahus i Jönköping diskuterades för några år sedan mellan länets kommuner samt övriga aktörer såsom polis, åklagare mfl. Det förslag som togs fram fick dock inte ett tillräckligt stort stöd för att förverkligas. Nu är frågan återigen aktuell.

  – För mig som kommunalråd är barnfrågorna viktiga. Under det senaste åren har vi fattat flera viktiga beslut som berör våra barn såsom inrättande av ett barnbokslut, rekrytering av en barnstrateg samt skapandet av barn- och ungdomshälsan. Att också få till ett Barnahus skulle kännas mycket betydelsefullt, avslutar kommunalråd Andreas Sturesson (KD).

  Läs mer i medias rapportering: Jnytt Jmini