• Barnahus blir verklighet i Jönköpings län

  Beslutet är fattat.

  Under förmiddagen beslutade Läns-LAKO (samarbetsorganet för länets kommuner och landstinget) att ett barnahus ska öppnas i Jönköpings län.

  – Äntligen har vi tagit ett beslut om att inrätta ett Barnahus i Jönköpings län. För de barn som utsatts för våld och övergrepp är dagens beslut viktigt. Barnahuset blir ett bra stöd för dessa barn i en svår och utsatt situation, säger Mia Frisk, landstingsråd (KD)

  Frågan utreddes redan 2008 men då lyckades man inte komma fram till ett gemensamt beslut. Kristdemokraterna har varit pådrivande för att frågan om ett barnahus åter finns på agendan, och initierade frågan på nytt i Läns-LAKO förra året. Glädjande finns det nu konsensus om vikten och behovet av ett barnahus. Målsättningen är att barnahuset startar 2014.

  – Vi måste göra allt som står i vår makt för att på bästa sätt ta hand om de barn som utsätts för övergrepp. Därför känns det oerhört bra att vi nu äntligen kan skapa ett barnahus, säger Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköping (KD)

  I ett barnahus sätts barnet i centrum. Det är en myndighetssamverkan under samma tak för att ge barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp och barn som förövare bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam rehabilitering, rättstrygghet samt ett gott bemötande. Genom en ökad myndighetssamverkan underlättas och påskyndas bedömning och behandling av dessa barn.