• Ansvar för folkhälsa och sjukvård

    Mia Frisk (KD) är ordförande för den viktiga nämnden för Folkhälsa och sjukvård och har ansvaret för 90 % av Region Jönköpings läns budget.

    Alliansen fortsätter styra landstinget när nu landstinget blivit Region Jönköpings län. Kristdemokraterna har genom regionråd Mia Frisk en av de viktigaste posterna i regionen, som ordförande för nämnden för Folkhälsa och sjukvård som har ansvar för 90 % av den totala budgeten.

    – Jag är glad över det förtroende som jag fått från partiet och fullmäktige genom att de valt mig till regionråd och ordförande för nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Det blir en spännande utmaning att få leda den nämnden och en möjlighet att få fullfölja de satsningar som Alliansen initierat inom exempelvis cancervård, psykisk hälsa och e-hälsa, säger Mia Frisk och fortsätter

    – Jag ser fram emot att gå in i den nya regionen med dess nya uppgifter och ny politisk struktur. Den nya regionen innebär att Jönköpings län kan talamed en röst gentemot andra regioner, myndigheter och staten och att det finns ett tydligt mandat och ansvarsutkrävande. Vi har viktiga utmaningar att arbeta med, inte minst att säkra kompet-ensförsörjningen i regionen och få till stånd viktiga infrastruktursats-ningar. Vi kristdemokrater vill bidra till att Jönköpings län ska bli det bästa länet för barn och unga att växa upp i!

    HÄR kan du se Kristdemokraternas samtliga politiker och uppdrag i Region Jönköpings län