• Utred möjligheterna för en ambulanshelikopter

    Kristdemokraterna i Jönköping, Kalmar och Östergötland tar initiativ till att en gemensam utredning ska göras i Sjukvårdsregionen för att utreda förutsättningarna för en gemensam ambulanshelikopter i Sjukvårdsregionen. Det meddelar landstingsråden Mia Frisk, Gudrun Brunegård och Per Larsson på fredagen.

    Utredningen ”Vård på vingar” visar att det finns behov av ett rikstäckande nät av ambulanshelikoptrar för snabb, säker och kvalificerad vård. Den sydöstra sjukvårdsregionen har idag ingen ambulanshelikopter, utan köper dessa tjänster av andra landsting med dyrbara tidsförluster som följd.

    En läkarbemannad ambulanshelikopter kan spela en avgörande roll för flera tidskritiska skade- och sjukdomstillstånd. Patienten kan snabbt få diagnos och under pågående behandling transporteras till rätt vårdnivå. Koncentrationen av specialiserad och högspecialiserad vård gör att behovet av luftburna transporter mellan vårdenheter ökar i framtiden.