• Regionen: Enastående ekonomi i balans!

  Enbart en av landets 21 sjukvårdsregioner har en ekonomi i balans – det är Region Jönköpings län

  En ekonomi i balans är inget man fixar snabbt. Det handlar om ett målmedvetet och strategiskt arbete under lång tid. 2014 började vi en åtgärdsplan för att minska kostnaderna inom hälsa- och sjukvården och få en ekonomi i balans. Redan 2012 startade dåvarande Jönköpings läns landsting kraftsamling för bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader.

  Mia Frisk (KD), regionstyrelse...

 • En human & hållbar migrationspolitik

  Det är viktigt att Sverige får en migrationspolitik på plats som över tid är human och hållbar. Att partierna nu träffas i den parlamentariska migrationskommittén och förhandlar är efterlängtat. Inte minst då vi idag har en osammanhängande lagstiftning på området, som till stor del bygger på ett antal temporära lösningar. Alla inser att migrationsuppgörelsen inte kommer kunna lösas av ett ensamt parti och inget parti kan få sin vilja igenom till hundra procent. I förhandlingen behöver vi se a...

 • Budget 2020: Barn och unga – och hela länet prioriteras

  Den styrande koalitionen i ANA (Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet) presenterar nu sitt förslag till budget och verksamhetsplan 2020 med flerårsplan för 2021-2022. Inom regionala utvecklingsområdet lyfter man fram ett antal prioriterade inriktningar och också aktiviteter tänkta att driva på utvecklingen i avsedd riktning.

  – När det gäller företagande och innovation vill vi verka för att länets företag i högre omfattning ska kunna tillvara...

 • Budget 2020: Mer nära vård och fokus på barn och unga

  Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniskt sjuka ska få bättre personlig kontakt med vården.

  Koalition för Region Jönköpings län har pre...

 • Budget 2020: Anropsstyrd trafik ska få fler att resa

  För att kunna öka andelen som reser kollektivt vill Kristdemokraterna och Koalition för Region Jönköpings län arbeta mer med anropsstyrd trafik under 2020. Sjukresorna ska bli smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta större ansvar för lokalproducerad mat.

  Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgetdelen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta fram värdet av smidig och tillg...

 • Kristdemokraternas förhållningssätt i en ny parlamentarisk situation

  Den 11 januari förändrades Sveriges politiska landskap i grunden. Alliansen, det samarbetsprojekt mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som funnits sedan 2004 och som regerade landet mellan 2006 och 2014, avvecklades. I tomrummet som uppstått efter Alliansen har vi kristdemokrater tvingats tänka i nya banor. Hur kan vi nå bästa möjliga genomslag för kristdemokratisk politik och därmed bäst företräda de 409 478 väljare som röstade på oss? Hur kan vi bäst försäkra...

 • FRISK FÅR TOPPUPPDRAG INOM SKL

  – blir ordf. för SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg

  Mia Frisk (KD) nomineras till ett av SKL:s viktigaste uppdrag. På onsdag väljs regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län till ny ordförande för beredningen för primärvård och äldreomsorg.

  – Jag är otroligt stolt att ha fått partiets förtroende att leda den viktiga beredningen för primärvård och äldreomsorg. Den viktigaste uppgiften för beredningen är att jobba med omställningen till mer nära vå...

 • Ny lag behövs för mindre barngrupper

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorleken 15 barn. Om...

 • Nu är det hög tid för bredband i hela länet

  I Bredbandsstrategi för Sverige fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Här står att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90% av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Det står också att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

  Vi kristdemokrater vill spänna bågen ytterligare. Vi menar att målet för tillgång till bredband år 2020 måste vara att ...

 • Kristdemokraterna är det civila samhällets försvarare

  – Vi som kristdemokrater lovar att vara det civila samhällets försvarare oavsett om hotet kommer från EU-direktiv om föreningsmoms på korven som säljs på ungdomsfotbollscupen eller om det kommer från andra politiker som tycker det är bäst om kommun, region och stat sköter allt.

  Det var budskapet när civil- och bostadsminister Stefan Attefall (1:a på riksdagslistan), landstingsråd Mia Frisk (Kristdemokraternas kandidat till ordförandeposten i regionstyrelsen) och Eksjös nya toppol...