• En human & hållbar migrationspolitik

  Det är viktigt att Sverige får en migrationspolitik på plats som över tid är human och hållbar. Att partierna nu träffas i den parlamentariska migrationskommittén och förhandlar är efterlängtat. Inte minst då vi idag har en osammanhängande lagstiftning på området, som till stor del bygger på ett antal temporära lösningar. Alla inser att migrationsuppgörelsen inte kommer kunna lösas av ett ensamt parti och inget parti kan få sin vilja igenom till hundra procent. I förhandlingen behöver vi se att polariserande låsningar byts mot medmänskliga lösningar.

  Ett starkt kristdemokratiskt ingångsvärde i kommitténs diskussion, utöver solidaritetstanken, är naturligtvis ett tydligt barn- och familjeperspektiv. Där är möjligheten till familjeåterförening central. En del har velat tolka kristdemokraternas krav på familjeåterförening som att stora klaner och släkter ska få komma till Sverige. Inte minst har det påståtts att ensamkommande barn och ungdomar, med benämningen ”ankarbarn”, skulle resultera i en enorm anhöriginvandring. Då kan det vara bra att känna till att siffror från Migrationsverket visar att så inte är fallet. De ensamkommande unga som fått asyl under perioden 2009-18 har i genomsnitt fått hit 0,54 stycken anhöriga per person – omräknat innebär det att varannan ensamkommande har fått hit ungefär EN anhörig.
  När KD talar om familjeåterförening handlar det om kärnfamiljer, det vill säga make/maka och barn under 18 år. För oss är det självklart att familjer ska hålla ihop. Vi kan inte ställa oss bakom försörjningskrav som leder till att barn hålls separerade från sina föräldrar. Varje enskilt barn – oavsett härkomst – har rätt till båda sina föräldrar. Vi behöver stå upp för och inte förhandla bort det Europakonventionen, FN-stadgan, Geneves flyktingkonvention samt Barnkonventionen, så tydligt deklarerar – att barn har rätt att inte hållas från sina föräldrar.

  Viktigt för oss är även en återkomst av lagen om ”synnerligen och ömmande skäl”. Inte minst för att den individrättsliga prövningen är viktig, men också för att vi under senare år sett en del märkliga fall där den kunnat vara applicerbar. Inte minst vad gäller en del uppmärksammade fall i media där utvisning av individer och delar av familjer varit både hjärtskärande och moraliskt oförsvarbara. Detta lagrum ser vi som nödvändigt.

  Som företrädare för Kristdemokraterna i Jönköpings län vill vi se en migrationspolitik med hjärta OCH hjärna. Vi måste klara både ock. Våra lagar på området ska bottna i goda principer samt de konventioner vi anslutit oss till. Samtidigt som vi naturligtvis bör ta hänsyn till Sveriges finanser, bostadsförsörjning och arbetsmarknad, kan vi inte byta asyllagar på detta område när konjunkturerna vänder upp eller ner. De som kommer hit med asylskäl vill vi ta emot väl och ge en god framtid med krav på en snabb integration i det svenska samhället. Vi önskar nu samtliga partier och dess företrädare i migrationskommittén lycka till i det svåra uppdraget. Det är viktigt att Sverige får en migrationspolitik på plats som över tid är human och hållbar.

  Camilla Rinaldo Miller,
  Distriktsordförande Kristdemokraterna Jönköpings län

  Hans Svensson,
  Vice ordförande Kristdemokraterna Jönköpings län