• FRISK FÅR TOPPUPPDRAG INOM SKL

    – blir ordf. för SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg

    Mia Frisk (KD) nomineras till ett av SKL:s viktigaste uppdrag. På onsdag väljs regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län till ny ordförande för beredningen för primärvård och äldreomsorg.

    – Jag är otroligt stolt att ha fått partiets förtroende att leda den viktiga beredningen för primärvård och äldreomsorg. Den viktigaste uppgiften för beredningen är att jobba med omställningen till mer nära vård och säkerställa att det finns tillräckligt många äldreomsorgsplatser i kommunerna. Sjukvård och äldreomsorg är två av Kristdemokraternas viktigaste frågor., säger Mia Frisk.

    Mia har tidigare mandatperioder suttit i SKL:s sjukvårdsdelegation och har varit ordförande för Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård. SKL är Sveriges kommuner och regioners intresseorganisation. SKL stöttar och hjälper sina medlemmar att utvecklas och är deras motpart gentemot staten och regering/riksdag. Efter valet fick alliansen majoritet i SKL.