• Ett landsting där barnens bästa är i fokus.

  Under mandatperiodens 1:a landstingsfullmäktige fanns delårsrapporten på dagordningen. Här kan du läsa anförandet från Kristdemokraternas landstingsråd Mia Frisk.

  L_Mia_Frisk”Ordförande, ledamöter

  Jag vill börja med att yrka bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

  Styrelsens ordförande har kommenterat den ekonomiska situationen, så jag väljer att fokusera på ett par områden som ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat.

  Som kristdemokrat är jag stolt över att få vara med och leda ett landsting där barnens bästa är i fokus. Där barnkonventionen sätter sin prägel på verksamheten och Barndialogen är en naturlig del. Där satsningar på barn och ungas uppväxtvillkor är en investering i framtiden. Barnens bästa är frågor som vi kristdemokrater och majoriteten prioriterat. Låt mig ta några exempel av de investeringar som vi gör i barnen.

  Under många år har vi haft som målsättning att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Nu är det familjecentraler på gång i Värnamo, Habo och Smålandsstenar. I Gnosjö har dialogen startat och det är ett steg i rätt riktning. På Rosenlund i Jönköping blir det äntligen en familjecentral. Nu hoppas vi att även Mullsjö kommun ser vikten av en familjecentral. En familjecentral är ju en viktig mötesplats för småbarnsföräldrar, men också en möjlighet att ge stöd och hjälp till de föräldrar som behöver det. Att tidigt kunna göra insatser. Under nästa mandatperiod är förhoppningsvis målsättningen uppfylld.

  I maj öppnade Barnahuset i Jönköping. En viktig satsning för barn och unga som misstänks ha utsatts för våld eller övergrepp. Tyvärr (ja, jag säger tyvärr) visar det sig att behovet är stort av denna verksamhet. Varför säger jag tyvärr, jo det visar att det finns allt för många barn som far illa i vårt samhälle.

  I september öppnade barn- och ungdomshälsan i Nässjö. En satsning för att ge hjälp till barn och unga med lindrig psykisk ohälsa. Genom denna mottagning gör vi nätet än mer finmaskigt för att kunna fånga upp barn i ett tidigt skede som inte mår så bra som vi skulle önska att de gjorde. Under 2015 är målsättningen att en liknande mottagning ska öppna i Värnamo.

  I början av oktober arrangerades den viktiga konferensen barn som anhöriga i Jönköping. Jönköpings län har varit ett av fyra utvalda län för att arbeta fram modeller för hur man bemöter och arbetar med barn och ungdomar i familjer med allvarlig sjukdom, missbruk eller där en förälder oväntat dör. Jag hade förmånen att lyssna på en kvinna som berättade om sin uppväxt, ett maskrosbarn. Det som berörde mig mest av hennes berättelse var att få eller ingen orkade eller ville se hur hon hade det som barn trots att det var uppenbart. De vuxnas svek gör ont. Här har både det offentliga ett ansvar, men också du och jag. Vi måste orka se och agera när ett barn far illa. Jag är stolt över det arbete som vårt landsting bedriver inom detta område.

  Från och med den första juli erbjuder landstinget kostnadsfri vaccinering mot rotavirus. Vårt landsting är det andra landstinget som infört detta. Det är en satsning som minskar lidandet för små barn. I vårt län är det ca 180 barn årligen som behöver sjukhusvård på grund av svår magsjuka. Det ska bli intressant att följa hur många barn som vaccineras och om man kan se ett minskat behov av sjukhusvård när denna vaccinering pågått en tid. I Finland minskade inläggningar på sjukhus med 70 procent för små barn med magsjuka efter införandet av rotavirusvaccinering.

  Ordförande,

  I förra veckan presenterade den nya regeringen sin budget. Jag kunde inte riktigt se det utlovade mannat till landstingen i den budgeten. Efter lång tid av svartmålning av sjukvården hade jag förväntat mig en storsatsning på vården. Men icke. Den nya regeringen hade varken förberett med nya reformer av det som man svartmålat eller ökade resurser.

  Märkligt att regeringen avskaffar en av de mest framgångsrika reformerna inom svensk sjukvård. Jag menar givetvis satsningen på ökad tillgänglighet i vården även kallad kömiljarden. Kömiljarden har bidraget till nya arbetssätt, förändrat synsätt och lett till kortare väntetider för vård för patientens bästa. Aldrig har väntetiderna i vården varit så korta som nu. Det fiffiga med kömiljarden är ju att man inte fått del av pengarna om man inte kunnat uppvisa resultat. Vårt landsting har gjort sin hemläxa och fått ta del av kömiljarden. I år har landstinget hittills fått 32,5 miljoner. Ska vi nu tillbaka till samma ordning som före 2006 då långa vårdköer resulterade i mer resurser? Vi kristdemokrater kommer fortsatt arbeta för att vård ska ges utan onödig väntan. Det ger trygghet för patienten.

  En sak hade man dock förberett och skickat ut på snabbremiss. Avskaffa obligatoriskt LOV för primärvård. En reform som i vårt län gett landets bästa primärvård. När man sätter systemen före patienternas möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vård kan det gå så illa.

  Jag är dock glad över att den nya regeringen fortsätter Göran Hägglunds arbete med att förbättra och utveckla cancervården. Den satsning som Hägglund aviserade i vårproppen på 2 miljarder finns nu med i budgeten. Genom standardiserade vårdförlopp kan väntetiderna mellan misstänkt cancer och påbörjad behandling kortas. Här har vi en hemläxa att göra och denna satsning ligger helt i linje med regionens cancerlöften och åtgärdsplanen.

  Till sist,

  Utvecklingen av psykiatrin har varit och är en prioriterad fråga för oss. Allt för många lider av psykisk ohälsa. Även här fortsätter den nya regeringen tack och lov den satsning som Göran Hägglund påbörjat. Dock är tyvärr inte fokus lika tydligt på barn och unga. I vårt landsting är det dock tydligt. Jag är lite otålig av mig och hade önskat att vi hade nått ännu längre än vi gjort när det gäller utvecklingen av psykiatrin. Inte minst när det gäller den psykiatriska öppenvården. Processer är igång och måste noga följas. Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och det kan inte psykiatrin lösa, hur välrustad den än är. Psykiatrin ska finnas där med sina resurser när någon behöver vård. Men, vi behöver en bredare diskussion om att förebygga psykisk ohälsa. Varför är det så många som mår psykiskt dåligt? Varför just så många kvinnor i 30-40 årsåldern? Hur är vårt samhälle uppbyggt? Detta är inte frågor som psykiatrin kan lösa.”