• Världscancerdagen: ännu bättre & mer jämlik vård

    Regionråd Mia Frisk skriver idag på världscancerdagen:
    Varje år får 58 000 personer cancer i Sverige. Man brukar säga att var tredje person riskerar att drabbas av cancer. En cancerdiagnos påverkar inte bara den som är sjuk utan alla i dess närhet, familj och vänner. Bara ordet cancer skapar oro och rädsla hos många av oss. De goda nyheterna är att antalet personer som dör i cancer minskar och när vi jämför med andra länder är svensk cancervård bland de bättre. Men väntetiderna är i många fall fortfarande långa och regionala skillnader gör att vården inte är lika bra överallt i landet.

    Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu gjort en överenskommelse med staten om att tillsammans jobba för en bättre tillgänglighet i hela landet och på alla nivåer.

    När Göran Hägglund (KD) var socialminister satte han igång ett omfattande arbete med en nationell cancerstrategi. Hittills har den resulterat i bland annat ett pilotprojekt för en nationell cancerguide på 1177.se riktad till cancerpatienter och deras anhöriga, regionala cancercentrum, införande av kontaktsjuksköterskor och individuella vårdplaner. Den överenskommelse som nu gjorts är ytterligare ett steg i den nationella cancerstrategin som Hägglund satte igång. Syftet är att skapa en mer jämlik vård med kortare väntetider från misstanke om cancer till påbörjad behandling. Som patient är varje dag viktig. Genom att införa standardiserade vårdförlopp ges patienten en mer välorganiserad vårdprocess med ett helhetsperspektiv och där patienten är delaktig i sin vård.

    Vi kristdemokrater kommer nu att jobba hårt för att de pengar som nu ges till Region Jönköpings län när vi nu går in i överenskommelsen ska komma till nytta och ge effekt. Vi måste ge ännu bättre och mer jämlik cancervård till våra länsinvånare, oavsett var i länet man bor.