• KD vill avveckla landstingens sjukvårdsansvar

    Kristdemokraterna vill att staten ska ta över hela sjukvårdsansvaret. Alla patienter ska få bästa tänkbara vård. En jämlik vård i hela landet. Det presenterar Kristdemokraterna idag i partiets valmanifest

    Kristdemokraterna vill att staten övertar ansvaret för all den sjukvård som landstingen ansvarar för. Vi menar att detta är nödvändigt för att vi ska kunna garantera en jämlik vård av hög kvalitet i hela landet. Vi konstaterar, i likhet med många professionella bedömare, att den organisation vi har idag med landsting står i vägen för utvecklingen.

    Därför säger vi idag: avveckla landstingens sjukvårdsansvar.

    En viktig utgångspunkt för oss är att vården ska vara jämlik över landet. I den frågan är alla partier eniga. MEN det finns idag ingen som är ansvarig för att sjukvården faktiskt är jämlik. Vi tycker att medborgare borde ha rätt att utkräva ansvar när orimliga skillnader i väntetider eller hälsoutfall uppstår. Bara staten kan ta ett sådant ansvar.