• Almedalen: Mindre barngrupper i förskolan

    Goran_Hagglund_ansikteUnder Kristdemokraternas dag i Almedalen presenterade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund förslag för att minska barngrupperna i förskolan. I alltför många förskolor idag är barngruppernas storlek för stora. Kristdemokraterna presenterar i dag ett förslag som syftar till att minska storleken på småbarngrupperna med minst ett barn per grupp. Förslagen ska finansieras via höjd maxtaxa i kombination med att stat och kommun skjuter till extra pengar. Små barn mår bäst av små sammanhang. Inte för många personer omkring sig, utan några få som man kan knyta an till. Det skapar stadga och trygghet i tillvaron. Detta till trots har under de senaste åren barngrupperna på våra förskolor blivit allt större. I den svenska förskolan var förra året antalet barn per grupp 16,9 barn. Hela 5.124 barngrupper hade 21 eller fler barn. Kristdemokraternas förslag är att lagen ändras så att de kommuner som är beredda att minska barngruppernas storlek får rätt att höja maxtaxan. Det är mycket angeläget. För det är våra minsta vi talar om. I vårt Sverige ska de kunna känna sig trygga varje timme, hela dagen. Sverige ska blir världens bästa land att växa upp i!
    I vårt Sverige ska de kunna känna sig trygga varje timme, hela dagen. Sverige ska