Hur går det för Örebroregionen och Laxå?

RegionOrebrolan1rad_RGBUnder gårdagen (21/5) presenterade Region Örebro län, på en konferens på City Konferens Center i Örebro, resultaten av 2015 års uppföljning av Utvecklingsstrategin för Örebroregionen (Hur går det för Örebroregionen? 2015:5).

Även om Utvecklingsstrategin gäller för hela länet så kan man se vissa områden där t.ex Laxå kommun sticker ut på ett positivt sätt. Bland den information som gavs på konferensen var att Laxå hade den billigaste ”snittvillan” och därmed troligen villaboendet i länet.

Laxå kommun har bl.a.
De längsta äktenskapen i länet, 33 år gentemot Örebro som hade de kortaste 22 år
Den tredje högsta behörigheten i länet för grundläggande behörighet till universitet och högskola efter Örebro och Kumla
Den näst högsta andelen övergångar till högskola, efter Örebro, inom 3 år efter avslutad gymnasieskola
Den absolut högsta antalet nystartade företag per 1000 invånare (12,4), före Örebro med 10,4
Den högsta procentuella befolkningsökningen (1,51 %) bland länets kommuner under 2014 mot Örebro som hade en ökning på 1,44 %

– Det finns några områden där Laxå fortfarande har svårigheter, bl.a. att få ungdomar att stanna kvar efter gymnasie- och universitetsstudier vilket också påverkar nivån för högskoleutbildade bland befolkningen, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande. Men vi jobbar för att skapa ett bättre Laxå och vi hoppas att avflyttning till andra delar av landet kommer att stanna av inom några år.