Politisk oro i Laxå – äldreomsorgen skapar bråk

fullmaktige_n

Bo Rudolfsson (KD) och Anette Schön (KD) inför onsdagens kommunfullmäktige.

I samband med onsdagens kommunfullmäktige och efter att fullmäktige med siffrorna 22-8 godkänt en utbyggnad av Ramundergården, lämnade också ett antal förtroendevalda från M och C sina poster som ordförande och viceordförande i några av kommunens nämnder och bolag.

Läget i Laxåpolitiken är oklart för närvarande och förhandlingar kommer säkert att påbörjas under kommande vecka.

Under fullmäktige gjorde Bo Rudolfsson en presentation ang bakgrunden och behovet – läs här.
Platssituationen inom SÄBO för Laxå kommun – läs här

Just nu vet jag ingenting, säger Rudolfsson (NA 160219)
Laxåalliansen i upplösning (SVT 160218)
S och V stödde Rudolfsson (NA 160218)
Oenighet om äldreomsorgen får majoriteten i Laxå på fall (SR 160217)
Laxå: M och C lämnar uppdrag (NA 160216)
Ramundergården ska byggas ut (NA 160216)

Klart med nya butiker i Laxå

Laxågallerian

Konsumbutik, Matextra och inom kort Laxå Galleria.                                Foto: Mats Fransson

PRESSRELEASE från Laxå kommun

Mat-Xtra-fastigheten på Centrumtorget har fått nya ägare. Förhandlingar har pågått under en tid och det har funnits flera intressenter. Nu blev det en trio som köpte fastigheten tillsammans; Mattias Bruus, Greger Wintercorn och Thomas Jansson.

– Otroligt roligt att Centrumtorgets nya infart verkligen blev den extra kick som behövdes för att vi skulle få ett levande torg med många trevliga butiker, säger Bo Rudolfsson som är kommunalråd i Laxå kommun. Och spännande med ett för Laxå nytt koncept med galleria. Här kan det också finnas en möjlighet för våra nyanlända att driva verksamheter.

– Just nu känns det som att Laxå sjuder av liv och framtidshopp, säger Bo Rudolfsson. Laxå är en företagarvänlig kommun med ett allt bättre företagarklimatet. Vi på kommunen försöker ställa upp för företagarna så att etableringarna går så smidigt som möjligt.

De nya ägarna har redan klart med flera hyresgäster. En orientalisk livsmedelsbutik öpnnar redan den 1 mars. Under våren flyttar fler hyresgäster in. Sedan tidigare hyr Swedbank och Arbetsförmedlingen lokaler.

Utveckling vid Centrumtorget i Laxå

Pressmeddelande 160219

Trio köper Matxtra-fastigheten vid Laxå centrumtorg

Nu är det klart att Mattias Bruus, Greger Wintercorn och Tomas Jansson förvärvar fastigheten med ca 2300 kvm lokaler.

 Idag driver Greger och Tomas företaget WOJAB AB och de äger även en fastighet på Järnvägsgatan i Laxå. Mattias driver Infront Gym och äger en fastighet vid Laxå centrumtorg. Nu går de samman i ett gemensamt bolag för att förvandla den tomma Matxtra-fastigheten och få den levande igen.

– Vi vågar göra detta eftersom Laxå är på uppgång! Politikerna har antagit ett visionsdokument för att få centrala Laxå att blomstra igen det första steget att bygga om infarten till centrum är genomförd, säger Mattias Bruus. Läs mer

Årsmöte för KD Laxå

På tisdagskvällen 9 februari genomförde Kristdemokraterna Laxå sitt årsmöte på Rastpunkt restaurang utifrån temat ”1-år-vid -makten” och allt det positiva som hänt i Laxå under 2015

– Kristdemokraterna i Laxå har vuxit och fått fler röster under de senaste fyra kommunvalen och nu efter att kristdemokraterna tillsammans med de övriga partierna i Ett bättre Laxå styrt kommunen under hela 2015 är det positivt att kunna lägga ytterligare ett år till handlingarna. De förändringar som skett under 2015 – Bo_Rudolfsson_540x298företagsetableringar, nyinflyttning, bättre ekonomi för kommunen, bättre företagsklimat och känslan av att det går framåt visar att kommunen är på rätt väg, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

 

– Vårt årsmöte med alla medlemmar visar att vi kristdemokrater vill fortsätta att skapa en positiv förändring i kommunen utifrån tre ledord – kvalitet, trivsel och trygghet – vilket ska komma alla invånare till del, säger Arild Wanche, ordförande för kristdemokraterna och kommunfullmäktiges ordförande.

Under årsmötet kunde kristdemokraterna i Laxå även omvälja Arild Wanche, KF ordförande, som ordförande för partiavdelningen med Bo Rudolfsson som v. ordförande.
Övriga ledamöter i partiavdelningens styrelse blev Anette Schön, Birgitta Pettersson (kassör), Nea Mustonen och Mats Hård.
Som gäst och talare vid årsmötet kom Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för näringsliv och tillväxt och talade om Örebro kommuns styrning och tillväxt med omkring 2 000 nya invånare varje år.

 

Fler invånare i Laxå kommun

image

 

 

 

 

 

 

 

Under 2015 har Laxå kommun fått ännu fler invånare så att ökningen från 2014 fortsätter. För en kommun är det två datum som är viktiga, den ena är 1 november då antalet skatteskyldiga och antalet som kommunen får statsbidrag för nästföljande år bestäms samt 1 januari som bestämmer kommunens officiella invånarantal.

För de senaste åren ser det ut enligt följande:

                 1 januari                         1 november
2016           5 676
2015           5 660                                 5 676
2014           5 589                                 5 660
2013           5 552                                 5 592
2012           5 622